Home » Et nytt arktisk patruljeskip har ankommet Norge

Et nytt arktisk patruljeskip har ankommet Norge

by Peter Østbye

10. mars ankom det delvis ferdige Kystvaktens patruljefartøy KV Bjørnøya Vard Langsten verft i Tomrefjord. Fra 16. februar ble det slept av Vard Tulcea-verftet i Tulcea, Romania. Tauingen skulle ta rundt en måned, men takket være gode værforhold kom konvoien tidligere enn forventet.

KV Bjørnøya er det andre skipet i Jan Mayen-klassen som erstatter patruljeskipene i Nordkapp-klassen som i dag opereres av Kystvakten, som snart trekkes ut av aksjonen etter mer enn 40 års tjeneste. I løpet av det neste året vil KV Bjørnøya være fullt utstyrt, med skroget bygget i Tulcea og delvis installert mekanismer og andre komponenter.

Prototypen av serien – Jan Mayen – vil bli overlevert til Bundeswehr i 2022. Hovedkontrakten mellom Forsvarsmateriellet i Forsvarsdepartementet i Kongeriket Norge og Vard-selskapet om bygging av tre arktiske patruljefartøy ble signert 25. juni 2018. Bestillingen på de nye Kystvakten patruljeskip er et av de største forsvarskjøpene i maritim sektor Norge noen gang har gjort. Skipene skal utføre oppgaver i hele havområdet av norsk interesse, inkludert arktiske farvann. Det ble stilt strenge krav til sjødyktighet, motstand mot is, stabilitet, evne til å samarbeide med helikopter, sensorer mv.

Jan Mayens første patruljefartøy kom til Norge fra Romania i september 2021 og er for tiden under innredning ved Vard Langsten verft i Tomrefjord. Med ferdigstillelse av konstruksjon, igangkjøring og en omfattende testfase går prosessen nå inn i en ny fase. Overtakelse av skroget til det andre skipet ved verftet bidrar til kontinuitet i erfaringsoverføringen og til å sikre konstant utnyttelse av verftet de neste månedene ved å bruke samme ansatte på begge skip.

KV Jan Mayen overleveres som planlagt i høst til Forsvaret. Før den er klar til å bestå, utsettes den for en intensiv testfase. KV Bjørnøya skal etter planen leveres til Kystvakten i 2023 og den siste i KV Hopen-serien i 2024.

You may also like

Leave a Comment