Home » Et prosjekt er lansert for å oppmuntre lokale myndigheter, frivillige organisasjoner og innbyggere til å delta i sosiale konsultasjoner

Et prosjekt er lansert for å oppmuntre lokale myndigheter, frivillige organisasjoner og innbyggere til å delta i sosiale konsultasjoner

by Catherine Monroe

Betydningen av sosial dialog og hvordan man kan gjennomføre konsultasjoner med innbyggere på en interessant og nyskapende måte for å gjøre dem effektive er noe som Podlaskie lokale myndigheter og frivillige organisasjoner lærer innenfor prosjektet til Senter for støtte til ikke-statlige organisasjoner (OWOP) i Białystok.

OWOP har startet «Climate Change»-prosjektet, finansiert av Island, Liechtenstein og Norge fra EØS- og Norge-tilskuddene under Active Citizens – Regional Funds-programmet. Det varer til neste år.

«Titelen +Climate Change+ er litt metaforisk fordi vi ønsker å endre klimaet rundt sosiale konsultasjoner og å tenke på samarbeid mellom frivillige organisasjoner, innbyggere og administrasjon,» sa koordinatoren torsdag på pressekonferansen som åpnet prosjektet av Agnieszka Otapowicz OWOP. Temaet for råd er ikke «nøkternt» overalt, og mange rangeringer tyder på at sosialt engasjement er lavt i mange byer i regionen.

Hun sa at lokale myndigheter ofte ser på konsultasjon «som en forpliktelse som må krysses av». Hun påpekte at mange konsultasjoner kun skjer gjennom kontorets nettsider eller i kontoret. Og – som hun la til – handler det om å «gå ut» fra kontoret og involvere beboerne i høringsprosessen.

Derfor – som Otapowicz sa – et prosjekt for å utdanne ikke-statlige organisasjoner, innbyggere og tjenestemenn. Det arrangeres opplæringskurs ulike steder i Podlaskie, som alle kan dra nytte av, og det handler om sosiale konsultasjoner og interessante måter å gjennomføre dem på.

På den annen side kan 10 lokale myndigheter og frivillige organisasjoner delta i «Dialogakademiet», der representanter for organisasjoner og kommuner kurses og modellkonsultasjoner gjennomføres. Otapowicz kunngjorde at utlysningen av søknader fra lokale myndigheter og organisasjoner startet på torsdag, som også vil inneholde et forslag til et tema. De første møtene innen akademiet skal finne sted i mars.

«Alt dette også fordi vi er overbevist om at offentlige konsultasjoner er nyttige, at de kan redusere sosiale spenninger, eliminere konflikter som oppstår, styrke legitimiteten til mange beslutninger og dessuten integrere fellesskapet i ulike viktige saker og styrke vår handlekraft.» – hun talte opp fordelene med sosial rådgivning. Otapowicz la til at OWOP-erfaringen viser at det fungerer.

Hun delte blant annet en forskningsvandring i Ełk i forbindelse med felling av trær som et ledd i moderniseringen av byens hovedgate. Hun sa at i følge prosjektet skulle over 200 trær felles og under vandringen viste det seg at det er 70 av dem og til slutt etter overveielser kvalifiserte over 20 trær til felling. «Dette er et håndgripelig bevis på at konsultasjoner kan lette spenninger, lette samtaler og legge til rette for dialog, men også må oppmuntres aktivt,» la hun til.

Jarosław Grygoruk, sekretær for Hajnówka, som var til stede på konferansen der konsultasjoner tidligere ble organisert ved hjelp av OWOP, sa at dette samarbeidet viser viktigheten av sosiale konsultasjoner. Han la til at betjenten gjerne skrev ned alt, helst i resolusjonen han overlater til beboerne, og konsultasjon innebærer å kontakte dem, noe som ikke alltid er lett, men – som han understreket – er det mulig å finne felles løsninger for å finne ut av .

Partner for OWOP i dette prosjektet er Podlaskie Voivodeship og det sosiale kooperativet «Active Go».

You may also like

Leave a Comment