Home » Et sterkt energiselskap betyr mer sikkerhet for Polen

Et sterkt energiselskap betyr mer sikkerhet for Polen

by Peter Østbye

ORLEN er en garanti for økonomisk stabilitet – dette er en av konklusjonene fra diskusjonen på det 32. økonomiske forumet i Karpacz i panelet “Multi-energy company – a pillar of energy security in Poland and the Region”.

ORLEN utvider konsekvent sin posisjon som en regional markedsleder innen energiomstilling og implementerer rene, miljøvennlige teknologier og energi basert på lavutslipps- og nullutslippsgenereringskilder.

Det som er viktig er at sammenslåingen av ORLEN og andre energiselskaper har en overøkonomisk dimensjon. Gitt krigen i Ukraina er dette et element i den polske statens sikkerhetsdoktrine. Derfor handler det ikke om en sammenslåing av hensyn til en sammenslåing, altså om den rent økonomiske dimensjonen, men om å bygge et sterkt og effektivt instrument for polsk utenrikspolitikk.

– Vi ser at mange selskaper rundt om i verden for tiden konsoliderer seg. Dette er et globalt problem i sammenheng med energiomstillingen som vi opplever her og nå. Det handler om samarbeid som øker mulighetene for å generere økonomiske strømmer. Modellen for en multienergigruppe tilsvarer globale trender, styrker energisikkerheten, men styrker også Polens posisjon på den internasjonale scenen – forklarer Marek Garniewski, styreleder i ORLEN VC og ekspert innen strategi og bedriftsrelasjoner.

Han understreker at å bygge en slik strategi krever stabil økonomi og pålitelige partnere som tilbyr sin kompetanse. Det er i dag ikke noe stort mono-energiselskap i verden som fokuserer på én type energi. Allerede på slutten av 1900-tallet erkjente store aktører i energimarkedet at æraen med fossilt brensel nærmet seg slutten og en overgang til andre energikilder var nødvendig.

– Et stort selskap betyr flere muligheter. Selskapet bør være helhetlig og multi-energetisk for å spille en viktig rolle i den globale økonomien. Vi vinner mer sammen enn om vi handler individuelt, forklarer Garniewski.

ORLEN svarer derfor på behovet for et globalt partnerskap for å nå sine ønskede mål. Bare de med de mest diversifiserte aktivaporteføljene vil være i forkant av energiomstillingen.

– Energisikkerhet er et av nøkkelbegrepene, spesielt nå, etter starten på krigen i Ukraina. Polen var forberedt på slike utfordringer. I mange år fulgte ORLEN med suksess andre selskaper og prøvde å tilpasse seg konkurransen. Det har vi ikke tid til nå. Vi integrerer alle eiendeler for å fange synergiene fra kjøpene vi gjør. Nå investerer vi i forskning og utvikling for å integrere alle løsninger slik at vi kan skalere dem på tvers av selskapene våre. Om noen år vil vi være i stand til å skape nye bransjer – kunngjør administrerende direktør i ORLEN VC.

ORLEN investerer stort i egne teknologier som er utviklet for å møte konsernets behov. Ved å gjøre det tilegner den seg også ny kompetanse som den kan tilby markedet i fremtiden. Hvert år reviderer ORLEN og dets datterselskap ORLEN VC rundt tusen forskjellige tekniske selskaper og bringer dem ofte til Polen med innovative teknologier.

Internasjonale eksperter som har erfaring med å jobbe med ORLEN understreker at prosessen med å skape og styrke et multi-energiselskap i Polen ikke bare er vellykket, men også har ekstremt lovende utsikter.

– ORLEN utmerker seg ikke bare for sine store ambisjoner, men også for hvor raskt disse planene gjennomføres. Dette er noe uhørt. Et eksempel er vindparkprosjektet for Østersjøen. Interessant nok mobiliserer ORLENs handlinger alle markedsdeltakere til å handle i samme tempo – sa Mike Crawley, kanadisk forretningsmann, president og administrerende direktør i Northland Power.

Prosessen med å konsolidere viktige aktører i energibransjen på hjemmemarkedet øker potensialet og tar i bruk synergieffekten, det vil si kraftsamlingen. I en situasjon med geopolitisk og økonomisk ustabilitet og markedsuro, gir et stort konsern større muligheter til å sikre en konstant tilførsel av energiråvarer. Og dette sikrer i sin tur stabil funksjon og utvikling av den polske økonomien.

ORLEN er et integrert multienergiselskap som opererer i Sentral-Europa, Norge, Canada og Midtøsten. Den leverer energi og drivstoff til over 100 millioner europeere, og dens avanserte produkter er tilgjengelige i nesten 100 land på 6 kontinenter. ORLENs ekspansjon i det internasjonale markedet fortsetter, og sikrer beskyttelsen av Polens energiinteresser, noe som viser seg å være enda mer verdifullt under krigstid i Ukraina.

Det skjer i Polen og i verden – les videre i.pl

You may also like

Leave a Comment