Home » Etter en alvorlig sykdom ble hun fratatt levebrødet. En polsk kvinne kjemper mot NAV for sosialhjelp

Etter en alvorlig sykdom ble hun fratatt levebrødet. En polsk kvinne kjemper mot NAV for sosialhjelp

by Gunnar Garfors

Etter avslag på tilskudd AAP Justyna ble fratatt enhver inntektskilde, og helsen hennes tillot henne fortsatt ikke å gjøre selv det letteste arbeidet. Derfor bestemte hun seg for å søke om økonomisk sosialhjelp (sosialhjelp), det vil si en midlertidig godtgjørelse for de grunnleggende utgiftene som er nødvendige for å overleve – de faktiske kostnadene for rom og kost. Til sin overraskelse hørte hun et avslag også denne gangen. NAV oppga gjeldende status for deres økonomi på det tidspunkt søknaden ble levert som begrunnelse for vedtaket sosialhjelp en engangskreditt til kontoen din Hjelp fra Stiftelsen Kreftforeningen, som tar seg av kreftsyke.

«På det tidspunktet hadde jeg $11 000 på bankkontoen min. CZK I 6,5 tusen Jeg betaler deler av husleien min i leiligheten, pluss strøm og andre regninger. Det er velkjent at livet i Norge ikke er billig og de 5000 som er igjen er ikke en formue som rekker til et halvt år. NAV sa at jeg har penger å leve av, ingen gebyrrestanser og jeg klarer meg lett med dette beløpet – forklarer han.

I tillegg ble Justyna informert om at hvis hun ikke likte avgjørelsen, kunne hun reise tilbake til Polen og reiseutgiftene hennes ville bli refundert. Å returnere til landet er imidlertid ikke et alternativ – all behandling foregikk i Oslo og det er her hun må være under konstant medisinsk behandling de neste ti årene.

– Kreften min er så sjelden at det eneste polske senteret som tar for seg denne sykdommen er i Warszawa. Adressen min er i Szczecin og alle behandlingsdokumenter er på norsk. Selv om alt kunne ordnes opp, ville kostnadene jeg ville pådra meg i Polen være forferdelige, understreker Justyna.

You may also like

Leave a Comment