Home » Etterspørselen etter arbeidstjenester vokser i Latvia

Etterspørselen etter arbeidstjenester vokser i Latvia

by Thure Lindhardt

I lys av den økende mangelen på arbeidskraft velger arbeidsgivere i økende grad langtidsvikariater, ifølge representanter for Arbeidsformidlingen.

Innholdet fortsetter etter visning

reklame

For øyeblikket i Latvia er mer enn 70 000 mennesker aktivt på utkikk etter en jobb, og når de finner den er de klare til å begynne å jobbe umiddelbart. Samtidig, ifølge den siste undersøkelsen fra «Turība» Business Index, vurderer 64,7% av gründerne tilgjengeligheten av arbeidskraft i landet negativt. Situasjonen kan forklares med at arbeidskraftreservene er spredt i regionene, mens økonomien er konsentrert i byene Riga og Pieriga, hvor 60 % av de økonomisk aktive latviske selskapene er lokalisert. Mens 60 % av jobbsøkerne er basert utenfor Riga og Riga Statistical Region.

De siste statistiske dataene viser at i juni 2021 var den reelle arbeidsledigheten i Latvia 7,8 % eller 72,6 000 arbeidsledige – 33 5 000 kvinner og 39 1 000 menn. Den registrerte arbeidsledigheten i Latvia var i gjennomsnitt 7,1 % i juli, mens den regionale arbeidsledigheten varierte fra 5,2 % i byen og Riga-regionen til 15,6 % i Latgale-regionen.

Byrådata om etterspørselen etter middels og lavt kvalifiserte arbeidere viser at det er størst mangel på arbeidskraft i tre-, mat-, logistikk- og metallindustrien. Produksjonsanleggene til selskapets største samarbeidspartnere – SIA «Kronus», SIA «Dinex Latvia», SIA «Meat Processing Company Nākotne», SIA «Itella Logistics» og SIA «Via 3L Latvija» – er lokalisert i eller i nærheten av Riga. Det er i dag nesten 100 ledige stillinger bare i Agence sitt samarbeid med disse selskapene. Selskapet planlegger å ansette minst 500 personer innen utgangen av 2022.

«Når vi velger ut personell til de største selskapene i Latvia, organiserer vi arbeidere fra hele Latvia. De viktigste fordelene med trepartssamarbeid mellom store arbeidsgivere, arbeidstakere og arbeidsformidlingsbyråer er å øke konkurranseevnen til den latviske økonomien, mobilisere eksisterende arbeidskraftreserver og dempe hjerneflukt. jobber kun i løpet av de fire første månedene av ansettelse for å kompensere for leie eller kjøring til ny jobb. Eksisterende statstilskudd hjelper på det meste å starte et nytt arbeidsforhold og å ta en beslutning om å flytte hus i umiddelbar nærhet av arbeidsstedet, som i de fleste tilfeller er i Riga eller Pieriga, at staten i det minste på innkreving av inntekt skatt på deler av utgiftene Latviske innbyggere bør avstå fra å bruke arbeidsdager på pendling eller leie av kontorlokaler,» selskapets representant, L auris Miculis.

Arbeidsformidlingstjenesten ytes av bedriften i samarbeid med statlige, regionale og kommunale institusjoner samt private bedrifter. SIA «Agency» ble grunnlagt i juli 2019. Selskapets salg i første halvdel av 2021 nådde 666 727 euro, og oversteg salget for tilsvarende periode i 2020 mer enn tre ganger.

You may also like

Leave a Comment