Home » EU er bekymret for den polske visumskandalen. Krav om forklaringer

EU er bekymret for den polske visumskandalen. Krav om forklaringer

by Catherine Monroe

Den polske regjeringen har ikke informert EU-kommisjonen eller noen EU-hovedstad om mistenkte uregelmessigheter ved utstedelse av visum. Og det burde det, for dersom en stor gruppe mennesker får visum ved polske konsulater uten skikkelig verifisering, kan det utgjøre en trussel mot andre land i Schengen-området. Migranter kan reise fra Schengen-borgere til og med til land der det ikke kreves visum, som vist av praksisen med å overføre slike personer fra Mexico til USA, beskrevet av media og avdekket av CIA.

Mangelen på informasjon fra polske myndigheter betyr imidlertid ikke at andre ikke vet hva som skjer i Polen. – Vi følger medieoppslag om påstander om misbruk og korrupsjon ved utstedelse av visum i Polen – sa Anita Hipper, talskvinne for EU-kommisjonen, onsdag. Og hun kunngjorde at EU-kommissær for innenrikssaker, Ylva Johansson, allerede hadde reagert. – Disse rapportene er svært bekymringsfulle og setter spørsmålstegn ved samsvar med EU-lovgivningen. Og derfor har kommissæren sendt et brev med mange detaljerte spørsmål til polske myndigheter, med svarfrist 3. oktober. «Vi håper at vi vil motta den nødvendige informasjonen og at det vil bli en etterforskning av disse påstandene,» sa talskvinnen.

Berlin krever forklaringer

Også myndighetene i Berlin er bekymret. Ikke så rart, for de fleste innvandrere som kommer inn i EU fra alle kanter drar da til Tyskland. Og selv om borgere fra afrikanske eller asiatiske land får visum basert på den faktiske etterspørselen etter arbeidet deres i Polen, kan de flytte til et hvilket som helst sted i de fleste EU-land med et polsk visum. Polen utsteder dem de såkalte Schengen-visumene, som gir deg rett til fri bevegelighet i hele Schengen-området, som består av 24 EU-land (unntatt Irland, Bulgaria og Romania), samt Norge, Sveits og Island.

Den tyske innenriksministeren Nancy Faeser snakket på telefon med Mariusz Kamiński om visumskandalen og den polske ambassadøren Dariusz Pawło var også invitert til en samtale med Bernd Kroesser, statssekretær i det tyske innenriksdepartementet.

Takket være de polske opposisjonsparlamentsmedlemmer er spørsmålet om polske visum også til stede i Europaparlamentet. Tre tidligere statsministre, for tiden medlemmer av sosialister og demokrater, har skrevet et brev til EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen om saken. – Har antallet arbeidssøkere med visum utstedt av polske tjenestemenn økt på arbeidsmarkedet i andre medlemsland? – skriv Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz og Leszek Miller. De spør også hvilke tiltak EF har tatt i denne saken.

You may also like

Leave a Comment