Home » EU er forberedt dersom Russland kutter gassforsyningen

EU er forberedt dersom Russland kutter gassforsyningen

by Catherine Monroe

  • Lederen for EU-kommisjonen understreket at januar var en rekordtid for LNG-leveranser til Europa
  • – Alle gassrørledninger som fører fra Norge, Polen til de baltiske statene vil snart være operative og vil selvfølgelig gjøre det mulig å øke forsyningene ved behov – sa presidenten for EU-kommisjonen
  • Von der Leyen understreket at EU regner med en fredelig løsning på spenningene i Øst-Europa
  • Du kan finne flere historier av denne typen på Onet.pl-hjemmesiden

Lederen for EU-kommisjonen understreker at situasjonen i Øst-Europa er svært spent og kommisjonens oppgave er å sørge for at EU er forberedt på ytterligere russisk militæraksjon mot Ukraina. Poenget, forklarte hun, er at EUs reaksjon på mulig russisk aggresjon er «sterk og umiddelbar».

Den første saken var en omfattende, sterk pakke med sanksjoner – finansielle og eksportkontrollsanksjoner som vil ha en enorm innvirkning på den russiske økonomien. Som hun understreket, kan EU lansere dem «innen noen få dager».

– Den andre delen av forberedelsene er å sikre at EU er i stand til å håndtere de interne konsekvensene av eksterne konflikter. Dette er først og fremst et spørsmål om energisikkerhet. 24 prosent av energien i EU er gass, hvorav 90 prosent. vi importerer, og 40 prosent. forsyninger (det russiske selskapet – red.anm.) Gazprom – forklarte hun.

Hun la til at EUs gasslagre er 34 % fulle, men gass fra Gazprom, den største gassleverandøren, står for mindre enn halvparten av disse reservene. «Dette er merkelig oppførsel for et selskap som ikke utnytter en situasjon der vi har rekordetterspørsel og svært høye priser, noe som vil maksimere (deres) fortjeneste,» påpekte hun. Hun påpekte at Gazprom heller ikke forsyner det for tiden viktige spotmarkedet.

EK ser – som sagt – risikoene ved en eventuell leveringsstans og jobber derfor med å dempe dem. – Vi har vært i samtaler med andre pålitelige gassleverandører, inkludert LNG fra USA, Qatar, Egypt, Aserbajdsjan og Nigeria, for å øke forsyningene til EU, sa hun.

Resten av artikkelen er under videoopptakene:

Hun la til at tjenestemenn fra kommisjonen også holdt samtaler med de største LNG-kjøperne, inkludert Japan og Sør-Korea, om mulige bytteavtaler for gassforsyninger som skal viderekobles til EU.

Lederen for EU-kommisjonen understreket at januar var en rekordtid for LNG-leveranser til Europa. 120 skip med 10 milliarder m3 flytende brensel nådde Fellesskapet. Samtidig påpekte hun at det fortsatt var mer enn en måned til våren, noe som betyr at gassetterspørselen vil falle. I denne sammenhengen understreket hun at EU var «på den sikre siden».

Etter hennes mening har «Unionen lært sine leksjoner fra (Russland – red.anm.) annekteringen av Krim» og økt sin energisikkerhet. Hun bestemte blant annet for utvidelse av gassoverføringsnettet i EU.

– Alle gassrørledninger som fører fra Norge og Polen til de baltiske statene vil snart være i drift og vil selvfølgelig tillate å øke forsyningen om nødvendig. Vi har økt antallet LNG-terminaler, og har nådd en kapasitet på 160 milliarder kubikkmeter (årlig – red.). Vi har også styrket det europeiske nettverket av gass- og elektrisitetsforbindelser. […] Dette nettverket av rørledninger og sammenkoblinger vil være grunnlaget for produksjon og levering av grønt hydrogen i fremtiden – understreket hun.

– Vi analyserte alle mulige scenarier i tilfelle Russland helt eller delvis stopper gassforsyningen til EU. Med alle tiltakene vi har tatt, er vi på den sikre siden. Det vil selvsagt kreves ytterligere tiltak dersom Russland fullstendig kutter av EUs gass. I en slik situasjon med totalt forsyningsavbrudd har medlemslandene beredskapsplaner og vil være i stand til å møte etterspørselen samtidig som de alltid beskytter private forbrukere, understreket hun.

Hun påpekte at det nå er svært viktig å redusere avhengigheten av russisk gass. – Diversifisering mot mer pålitelige leverandører er viktig, men satsing på fornybar energi er viktigst. […] De er rene, bra for planeten, klimaet, uavhengighet – understreket hun.

Von der Leyen understreket at EU regner med en fredelig løsning på spenningene i Øst-Europa.

Diplomatiet hadde ikke det siste ordet. Vi ønsker å forhandle frem en løsning som hindrer militær aksjon. Derfor er vi avhengige av dialog og avskrekking. Det er bedre å sette seg ved forhandlingsbordet for å finne en løsning, sa hun.

Lederen av EU-kommisjonen ble også intervjuet om Nord Stream 2. – Det er veldig viktig å forstå at Nord Stream 2 ennå ikke er i drift. Sertifiseringsprosessen pågår på nivå med tyske myndigheter. Kommisjonen vil da gi sin mening. […] Vi vil være veldig på vakt om og hvordan dette påvirker energiforsyningssikkerheten for Europa. I denne sammenhengen virker det vanskelig å rettferdiggjøre (hevde) at større forsyning fra samme produsent bidrar til større energiforsyningssikkerhet i Europa, sa von der Leyen.

Vi er glade for at du er med oss. Abonner på Onet nyhetsbrev for å motta det mest verdifulle innholdet fra oss

You may also like

Leave a Comment