Home » EU og Norge har signert en avtale om bistand til Ukraina. Oslo vil blant annet gi penger: til ammunisjon til leoparder

EU og Norge har signert en avtale om bistand til Ukraina. Oslo vil blant annet gi penger: til ammunisjon til leoparder

by Catherine Monroe

«EU og Norges felles innsats for å yte militær bistand til Ukraina er et eksemplarisk eksempel på hvordan synergier kan øke effekten av vår støtte til Ukraina i kampen mot russisk aggresjon. Sammen med våre partnere vil vi fortsette å støtte Ukraina i denne forbindelse.» «På alle mulige måter og så lenge det er nødvendig. Denne handlingen er en ytterligere bekreftelse på Norges nære samarbeid med EU i sikkerhets- og forsvarsspørsmål, sier Josep Borrell, EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk.

Den 14. februar kunngjorde den norske regjeringen at den hadde til hensikt å støtte bistand til Ukraina under European Peace Facility med et frivillig økonomisk bidrag på 250 millioner kroner (ca. 22 millioner euro). Denne intensjonen er formalisert når kontrakten er signert.

Dette er andre gang Norge gir et økonomisk bidrag til den europeiske fredsfaciliteten. Det totale bidraget beløp seg til 400 millioner kroner (ca. 36,5 millioner euro).

Den europeiske fredsfaciliteten ble etablert i mars 2021. Den skal finansiere all virksomhet innenfor rammen av den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken (FUSP) i militær- og forsvarsområdene og skal forebygge konflikter, opprettholde fred og styrke internasjonal sikkerhet og stabilitet.

Spesielt gir instrumentet Unionen mulighet til å finansiere aktiviteter som øker kapasiteten og potensialet til ikke-EU-land og regionale og internasjonale organisasjoner i militære og forsvarsspørsmål.

Fra Brussel Łukasz Osiński (PAP)

You may also like

Leave a Comment