Home » EUs samholdspolitikk i forkant av økonomisk oppgang: 34 milliarder euro for regioner og byer godkjent på bare 4 måneder – regionalpolitikk

EUs samholdspolitikk i forkant av økonomisk oppgang: 34 milliarder euro for regioner og byer godkjent på bare 4 måneder – regionalpolitikk

by Thure Lindhardt

REACT-EU Bare på fire måneder ble 34,1 milliarder euro godkjent og 3,5 milliarder euro utbetalt Next GenerationEU instrumentet for betalinger for økonomisk gjenoppretting av medlemsstatene.

Eliza, kommissær for samhold og reform Ferreira: «Samholdspolitikken har vært i forkant av den pandemiske nødsituasjonen og er nå igjen et av nøkkelområdene i EUs politikk for økonomisk gjenoppretting. Samhørighetspolitiske instrumenter har gitt innbyggerne den helsetjenesten de trenger og gjort det mulig for små bedrifter å overleve, samtidig som de har gitt et viktig bidrag til den EU-omfattende overgangen til en digital og grønn økonomi. Jeg er glad for at disse prestasjonene også i økende grad anerkjennes av befolkningen i Europa. Områder og mennesker må forbli i hjertet av medlemslandenes gjenoppbyggingsarbeid.»

Nicolas kommissær for arbeids- og sosiale rettigheter Smed: «Hver euro som brukes gjennom ESF er investert i folks behov. EUs strukturfond og Samholdsfondet, spesielt REACT-EU-programmet, driver utvinningen etter pandemien. Takket være EU-støtte har bedrifter vært i stand til å beholde ansatte og matpakker har blitt levert til de som trenger dem mest. Det er EUs solidaritet i handling, og jeg er glad for at denne investeringen i mennesker og økonomisk utvinning gir resultater.»

Bare på 4 måneder ble 86 % av studiene tilgjengelig for dette året godkjent REACT-EU Ressurser. 21,7 milliarder euro ble mobilisert fra European Regional Development Fund, 12 milliarder euro fra European Social Fund og 410 millioner euro fra European Assistance Fund for de mest vanskeligstilte.

REACT-EU Finansiering utfyller investeringsinitiativet for å reagere på koronavirviruset (boken), som samlet inn mer enn 21 milliarder dollar som svar på de presserende økonomiske og sosiale behovene til sektorer som er hardest rammet av koronaviruspandemien.

Konkrete eksempler på EU-solidaritet

Her er noen konkrete eksempler på støtten folk og bedrifter har fått REACT-EU av.

  • European Regional Development Fund (ERDF). I Portugal har EFRU støttet innkjøp av vaksiner til mer enn halvparten av befolkningen. I Slovenia finansierte EFRU installasjonen av nye IT-systemer i helsesektoren. I Tsjekkia finansierer EFRU kjøp av nytt medisinsk utstyr som vil hjelpe regioner med å takle fremtidige helsekriser. I Sverige hjelper EFRU små bedrifter med å takle digital transformasjon.
  • Det europeiske sosialfondet (ESF). I alle medlemslandene har folk fått opplæring, råd og faglig utviklingsstøtte, noe som har økt sjansene deres for å bli eller finne en ny jobb. I Italia mottok bedrifter rekrutteringsstipend for å støtte ansettelse av kvinner og unge. ESF støttet også finansiell rådgivning og boliger for hjemløse.
  • European Support Fund for the Most Deprived (ELFLU). I Østerrike og Romania, for eksempel, har trengende barn fått skolemateriell. I Estland, Frankrike, Luxembourg og andre medlemsland mottok de mest vanskeligstilte menneskene mathjelp som varme måltider og grunnleggende materiell hjelp som toalettsaker.

Bevisstheten om EU-finansierte prosjekter øker

Den siste Eurobarometer-undersøkelsen viser at folk er svært oppmerksomme på støtte fra samholdspolitikken til økonomisk oppgang, og at 69 % av respondentene er klar over initiativer fra samholdspolitikken for å håndtere de negative effektene av pandemien.

Samlet viser rapporten at den generelle bevisstheten rundt EU-finansierte prosjekter øker. EU-gjennomsnittet er for tiden 41 %. Det er 7 prosentpoeng mer enn for 10 år siden. Av de spurte som kjenner til EU-finansierte prosjekter, mener 80 % at disse prosjektene har en positiv innvirkning på regionene.

Generell informasjon

Next GenerationEU er et midlertidig restruktureringsinstrument med en reell verdi på rundt 800 milliarder

REACT-EUdet er en del av instrumentet Next GenerationEU, vil gi ytterligere 50,6 milliarder euro (til nåværende priser) til programmer for samholdspolitikk mellom 2021 og 2022. Tiltakene tar sikte på å støtte bærekraften i arbeidsmarkedet, sysselsettingen, SMB og lavinntektsfamilier, samt legge grunnlaget for en grønn og digital omstilling og bærekraftig sosioøkonomisk bedring. For å gi medlemslandene størst mulig støtte, er vilkårene for å bruke disse tilleggsmidlene svært sjenerøse og fleksible. Blant annet krever ikke denne finansieringen nasjonal medfinansiering, noe som betyr at EU kan støtte 100 % på forespørsel fra medlemslandene. Nei REACT-EU Utgifter kan finansieres i etterkant fra 1. februar 2020 til 31. desember 2023.

Etter at Kommisjonen har vedtatt den nye beslutningen om egne ressurser, som vil tillate kommisjonen å låne på finansmarkedene, REACT-EU Den første betalingen ble utført 28. juni Next GenerationEU Ramme.

You may also like

Leave a Comment