Home » Fem skred i Norge

Fem skred i Norge

by Thure Lindhardt

Onsdag kveld gikk det et massivt skred i administrasjonssenteret til Jerdrum kommune i Ask, cirka 25 kilometer nordøst for hovedstaden Oslo.

Han tok med seg flere hus, noen av dem rett på stupet.

Det pågående redningsarbeidet hemmes av ustabilt underlag, dårlig vær og begrenset dagslys. Varmefølsomme ubemannede luftfartøyer, helikoptre og redningshunder brukes.

Raset skapte en dyp, 700 meter lang og 300 meter bred kløft med bratte kanter. Mer enn tusen landsbyboere er evakuert, men ytterligere halvannet tusen mennesker kan måtte forlate hjemmene sine på grunn av faren for nye jordskred.

De eksakte årsakene til skredet er ukjente, men dette området av Norge er preget av ustabilt jordsmonn som lett kan løsnes av mye nedbør. En litauisk statsborger er også blant ofrene.

Feil i artikkelen?

Marker tekst og trykk Ctrl + Enterå sende utdraget til redaksjonen!

Marker teksten og trykk Rapporter en feil Knapper for å sende teksten som skal redigeres!

You may also like

Leave a Comment