Home » Finland vil innføre 24-timers grensekontroll. Det handler om Norge – EURACTIV.pl

Finland vil innføre 24-timers grensekontroll. Det handler om Norge – EURACTIV.pl

by Gabriel Scott

Finland har startet 24-timers grensekontroll for å hindre kjøretøy med russiske skilt fra å komme inn på landets territorium. I dag tillater seks grenseoverskridende veier fra Norge denne innkjøringen.

Både norske og finske tollere bekreftet at det er iverksatt ytterligere tiltak for å hindre biler med russiske skilt fra å krysse grensen. Byen Näätamö i Nord-Finland har blitt en populær inngang til Finland for russere som reiser gjennom Norge.

Selv om EU-tiltak i stor grad har vist seg å være effektive for å implementere forbudet mot import av russiske biler til blokken, er det fortsatt en utfordring for Norge. Landet fortsetter å tillate innreise fra Russland via Storskog, Europas nordligste grenseovergang til den russiske føderasjonen, hvorfra russiske biler så kan kjøre videre til Finland.

Etter at EU-kommisjonen 8. september understreket viktigheten av å overholde sanksjoner som er ilagt russiske biler, innførte Finland et totalforbud mot innreise av biler med russiske bilskilt.

Den finsk-norske grensen er et vindu inn i Europa for russere

Finland har seks grenseoverganger mot Norge i nord, hvorav den største er Neiden (Näätämö). Tidligere var tollere kun på stedet på dagtid, og det ble utført stikkprøver på kveld og natt. Nå er grenseovergangen åpen 24 timer i døgnet.

– Mandag 25. september ble ni biler registrert i Russland holdt tilbake ved grensen til Norge, sa Reetta Salonen, kommunikasjonsdirektør i det finske tollkontoret, til norsk presse. Til sammenligning ble kun én bil stoppet ved Finlands nordligste grenseovergang mot Russland, Raja-Jooseppi.

Selv om Norge ikke er medlem av EU, har det i stor grad fulgt sanksjonene som er innført som svar på Russlands handlinger i Ukraina. En talsmann for det norske UD sa selv i midten av september at de vurderer å innføre retningslinjer fra EU-kommisjonen i denne forbindelse.

Norske myndigheter har bekreftet at de planlegger å begrense importen av biler registrert i Russland. Utenriksminister Eivind Vad Petersson uttalte at Norge var i diskusjoner med finske myndigheter og ville innføre slike restriksjoner.

– Norge, i likhet med Finland, vil innføre adgangsrestriksjoner for biler registrert i Russland, sa Petersson til Barents Observer, og la til at myndighetene «snart vil presentere konkrete tiltak» for å oppnå dette.

You may also like

Leave a Comment