Home » Flom i Norge ødela jernbanenettet (bilder)

Flom i Norge ødela jernbanenettet (bilder)

by Peter Østbye

Ekstremt store nedbørsmengder i Midt-Norge og den resulterende oversvømmelsen av elver førte til forstyrrelse av en rekke jernbanelinjer i landet. På grunn av rasfare kan mange reparasjonsarbeider ikke startes.

Det svært kraftige regnet for noen dager siden forårsaket katastrofale skader i Norge.

– Mye av nedbøren har nå avtatt, men konsekvensene av ekstreme nedbørsmengder er fortsatt alvorlige. Jordskred og store mengder rennende vann førte til skader på flere jernbanelinjer i landet. Det jobbes for tiden med å reparere skadene, men det vil ta lang tid før deler av traseen er i drift igjen. Jorden er full av vann, tung. Dette kan føre til skred på mange strekninger av traseen, spesielt i fjellet. Noen broer er skadet og det er fortsatt vann på mange T-banestasjoner. – Vi pumper det ut kontinuerlig, sa Banenor, norsk jernbaneinfrastruktursjef.

Nordmennene oppdaterer kartet fortløpende (to ganger om dagen) og viser framkommeligheten til ruten. Grønn status betyr at togene går, gult at det er ventet gjenopptakelse av driften i de kommende dagene, oransje – at arbeidet er i gang og rødt – at de ikke kan starte på grunn av grunnforhold. Kart er tilgjengelig her.

For eksempel kan vi foreløpig ikke komme oss fra Oslo til Bergen. Verst er situasjonen mellom Geilo og Hønefoss, hvor det er aktive skred, noe som betyr at reparasjonsarbeidene må vente. Blant annet gjennomfører de heller ikke: Tog til hovedflyplassen i den norske hovedstaden Oslo Gardemoen. Erstatningsbusser ble introdusert der.

You may also like

Leave a Comment