Home » Folkehelseinstituttet foreslår nye måter å håndtere infeksjonen på

Folkehelseinstituttet foreslår nye måter å håndtere infeksjonen på

by Thure Lindhardt

Folkehelseinstituttet mener det haster med flere tester i enkelte områder av Oslo. NVSI tilbyr å teste alle ansatte på ulike arbeidsplasser som IKEA eller Posten.

Oslo leder landet i antall infeksjoner: Andelen positive tester er høyest. Opptil 46,5 % av alle tester gjort i løpet av uken var positive. NVSI mener det er skjulte utbrudd i hovedstaden.

Graden av infeksjon varierer i ulike områder. Områder med en stor innvandrerbefolkning har høyest smitteforekomst. Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand hadde høyest smittefrekvens de siste 14 dagene.

Foreslått av Folkehelseinstituttet

13. november fremmet NSI en rekke forslag til Oslo kommune om å trappe opp testing i høyrisikoområder.

NSI sier behovet for intervensjon i Oslo er ekstremt presserende.

NVSI ber Oslo bystyre vurdere å teste alle medlemmer av utvalgte grupper, også de som ikke opplever symptomer.

NVSI forslag:

  • Systematisk frivillig utprøving av mange faggrupper
  • Systematisk testing av ungdomsskoleelever, universitets- og høyskolestudenter
  • Systematisk frivillig testing av ansatte som jobber i store ikke-arbeidende bedrifter i Oslo

NVSI tilbyr følgende firmaeksempler: Ringnes, Ikea, ISS, Orkla, Tine, Arcus, Posten, Tollpost, Oslo Sporveier, Oslo Taxi, store supermarkedskjeder og restauranter.

NSAIDs foreslår testing for selskaper med høy risiko for koronavirusinfeksjon: når mange mennesker jobber i et lukket rom og når arbeidere bor i områder som er spesielt berørt av koronaviruset.

NVSI anbefaler at alle ansatte testes regelmessig, for eksempel en gang i uken.

I tillegg oppfordrer NSI Oslo til å vurdere systematiske prøver av ungdomsskoleelever.

NVSI: Testing må være mer tilgjengelig

NSI mener det bør legges til rette for Oslo testsystem. I dag må folk ta initiativ til å ta testen selv. Å registrere seg til testen er vanskelig for de fleste, spesielt de med lite data- eller språkkunnskaper.

NVSI gir ideer som kan gjøre testsystemet enklere:

  • Installasjon av drop-in teststasjoner i distriktene; «Testbusser» som kunne parkeres ved behov. Det anbefales å bruke hurtigtester.
  • Utvide aktivitetene til de polikliniske prøvetakingsteamene til å omfatte de som ikke kan besøke prøvestasjonene alene på grunn av mangel på kjøretøy eller alvorlig sykdom.
  • Somaliske, arabiske og urdu-oversettere bør være tilgjengelige på teststasjonene.

Mange smittede går gjennom Oslos gater

Siri Feruglio, overlege ved NVSI, sier Oslo bystyre gjør en stor innsats for å begrense spredningen av smitten:

– Vi har en tett dialog med dem for å utveksle ideer om smittehåndtering. Det er nok mange smittede som går i Oslos gater som vi ikke finner. Dette isolerer ikke mange smittede som har hatt kontakt med dem. Derfor er bred tilgang til testing viktig, sier Reruglio.

Kilde: nrk.no

Vil du ha det? Bruk et sekund på å støtte Karolina Mažonaitė på Patreon!

Folkehelseinstituttet foreslår nye måter å håndtere infeksjonen på

sfgdfg

You may also like

Leave a Comment