Home » Forbrukere og resirkulerte produkter: Resultater av Stena Recycling Study – Nyheter

Forbrukere og resirkulerte produkter: Resultater av Stena Recycling Study – Nyheter

by Gunnar Garfors

Økonomiske realiteter påvirker beslutningene til polske forbrukere. En av fire kjøpte færre resirkulerbare produkter på grunn av årets prisøkninger. Samtidig er én av fem forbrukere villig til å betale mer for et produkt laget av resirkulerte eller resirkulerbare materialer. Dette går fram av den aktuelle studien til The Circular Voice på vegne av Stena Recycling. Hele rapporten vil bli publisert under Circular Initiative 14. november i Stockholm.

For andre gang undersøkte Stena Recycling 5000 forbrukere i Polen, Sverige, Danmark, Finland og Norge om deres meninger om bærekraft og resirkulerbare produkter. Målet med studien var å skaffe informasjon til produksjonsbedrifter og andre bedrifter som ønsker å øke graden av sirkularitet.

Inflasjon og kostnadsøkninger har tydelig påvirket forbrukernes atferd gjennom hele året, selv om etterspørselen etter bærekraftige produkter fortsatt er sterk. Som resultatene fra The Circular Voice-undersøkelsen viste:

  • I Polen kjøpte nesten én av fire forbrukere (24 %) færre resirkulerbare produkter enn i fjor.
  • Færre respondenter enn i fjor – 20 % mot 25 % – er villige til å betale mer for et resirkulert eller resirkulerbart produkt.
  • 77 % av de spurte mener det er viktig med et stort utvalg av bærekraftige produkter som beskytter klimaet og kloden vår.
stena-resirkulering-diagram-1

– Polske forbrukere sier åpent at de ønsker å kunne kjøpe varer som bidrar til å øke sirkulariteten i økonomien. Det er imidlertid fortsatt for mange hindringer for å nå dette målet. Som forskning fra The Circular Voice viser, er det mangel på klare, forståelige merker på produkter, og hindringen for å realisere forbrukernes ambisjoner er begrenset økonomi forårsaket av den vanskelige økonomiske situasjonen i landet. Dette fremhever også problemet med den utbredte misforståelsen om at bærekraftige produkter alltid er dyrere. For noen produkter er det til og med det motsatte. Det fortsatt begrensede tilbudet kan imidlertid bidra til å opprettholde den troen, sier Anna Sundell, direktør for bærekraft og kommunikasjon i Stena Metall Group, som eier Stena Recycling.

stena-resirkulering-diagram-2

Polakkene legger stadig mer merke til at de ønsker å kjøpe resirkulerbare produkter – 72 % av de spurte anser dette som en viktig sak. I tillegg sa hele 59 % av de spurte at produksjon av produkter som ikke kan resirkuleres bør forbys. Dette viser at forbrukerne fortsatt bryr seg om at bedrifter nærmer seg produksjonen på en bærekraftig måte.

Den økonomiske situasjonen påvirker utvilsomt også hvordan bedrifter nærmer seg implementering av sirkulære økonomiløsninger. Som rapporten «The Potential of the Circular Economy» viser. «Bruk av sekundære råvarer i produksjonsfasen», utviklet av Stena Recycling, Polityka Insight og Rekopol, implementerer kun 37 % av bedriftene aktiviteter i tråd med den sirkulære økonomimodellen. Selv om bedrifter anerkjenner potensialet og fordelene det gir, er de redde for å implementere sirkulære løsninger – litt over 60 % av respondentene syntes det var vanskelig. Årsakene er blant annet manglende kunnskap om mulighetene for finansieringsløsninger, byråkrati og troen på at sirkulær økonomi kun gjelder utvalgte bransjer og at små bedrifter ikke har sjanse til å innføre slike løsninger i sin virksomhet.

stena-resirkulering-diagram-3

En av rapportens konklusjoner er behovet for å utdanne bedrifter om sirkulærøkonomiske modeller og dele beste praksis, hvis implementering kan bidra til ressursbesparelser på mange nivåer.

Ifølge The Circular Voice forventer forbrukerne sirkulære løsninger – både i produkter og tjenester, og bedriftenes rolle er å strebe etter å innfri disse forventningene.


Om sirkulærinitiativet

Circular Initiative samler innovative ledere fra industri, teknologi, næringsliv og politikk samt fra vitenskap. Årets tema for arrangementet er «Scaling Up», som betyr å gjøre dristige ideer til virkelighet og bringe lovende prototyper i produksjon. For å si det enkelt: Det er på tide å implementere sirkulærøkonomien og gjøre sirkulærøkonomien til en lønnsom virksomhet. I år vil representanter fra selskaper som Investor AB, Electrolux, ABB og Alfa Laval innta scenen og dele sine erfaringer og utfordringer de siste årene. Nye partnere som Outokumpu og Vestas vil også fortelle om sine utfordringer og samarbeid.


Informasjon om å studere

Studien, utført av Origo Group i mai 2023, involverte 5064 forbrukere i alderen 18 til 65 år i Polen, Norge, Sverige, Danmark og Finland. I Polen deltok 1015 forbrukere. Hele Circular Voice 2023-rapporten vil bli presentert på Circular Initiative-konferansen 14. november.

You may also like

Leave a Comment