Home » Forretningsmodellen Furniture1 konkurrerer med suksess med den tradisjonelle møbelhandelen

Forretningsmodellen Furniture1 konkurrerer med suksess med den tradisjonelle møbelhandelen

by Thure Lindhardt

Pijus Makareviius, leder av Baldai1. Foto av Judita Grigelyts (V)

moni grup Furniture1, et møbelselskap som opererer i Litauen, økte salget mer enn en og en halv gang i fjor. Konsernet, som opererer i elleve land, nådde 70,3 millioner. Eurosalg 56 %. høyere enn i 2019.

Konsernets raskest voksende selskaper vokste med 175 % og 162 % i henholdsvis Romania og Hellas. I tillegg økte salget i Kroatia, Ungarn, Bulgaria og Slovenia med 50 % eller mer. EUR.

I de baltiske landene som konsernet startet virksomhet fra, utgjorde omsetningen 23,3 millioner euro. 21 % mer enn tidligere år. Virksomheten i Latvia vokste raskest blant de baltiske statene med 35 %.

Den største vekstmotoren er vår kundeservice. Fra starten har vi prøvd å skille oss fra tradisjonelle møbelhandlere, siterer Pijus Makareviius, direktør og leder i Furniture1, i pressemeldingen.

Konsernet selger møbler på nett. For å oppmuntre kjøpere kan du kun betale ved hjemlevering og returnere de kjøpte møblene innen 12 måneder etter levering.

Slike beslutninger virker risikable, men resultatene viser at de lønner seg. Vi er klar over at møbler er et svært viktig og dyrt kjøp for våre kunder, så vi prøver å få dem til å føle seg så trygge og komfortable som mulig.

I år ønsker selskapet å øke antall ansatte ytterligere. Selskapet åpnet kontor i Spania tidligere i år og planlegger å starte virksomhet i Frankrike om kort tid.

Vi planlegger mer og mer i utbyggingsplanene. Vi ser at både vår forretningsmodell og den økte e-handelen forårsaket av pandemien generelt gjør at vi kan konkurrere effektivt med den tradisjonelle møbelhandelen, understreket P. Makareviius.

2008 The Furniture1 Group, som startet virksomhet i Litauen, er aktiv i 11 baltiske land samt i Ungarn, Kroatia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Hellas, Italia og Spania. Konsernet har mer enn 500 ansatte.

Velg selskapene og emnene som interesserer deg. kilder