Home » Forskrifter for utdanningsprogrammet «Prøving med Dagens ekko 2023»

Forskrifter for utdanningsprogrammet «Prøving med Dagens ekko 2023»

by Gunnar Garfors

Artikkel 1 Definisjoner
Begrepene og formuleringene som brukes i denne forskriften skal forstås som følger:
1. Regelverk (heretter kalt «Forskrift») – definerer reglene og betingelsene for deltakelse i utdanningsprogrammet «Schnuppermatura mit Tagesecho 2023». Regelverket kan sees i arrangørens hovedkvarter, hos utgiveren av Echo Dnia i Kielce, Aleja IX Wieków Kielc 4, og på nettstedet echodnia.eu/maturaprobna
2. Probematura (heretter: «Probematura» eller «Matura») – et utdanningsprogram hvis hovedmål er å støtte lærere i å sjekke elevenes forberedelse til Matura-eksamenen i følgende fag: polsk, engelsk og matematikk , i form av en kunnskapsprøve .
3. Kunnskapsprøve (heretter kalt «prøven») – et sett med spørsmål utarbeidet for spørreskjema, svarene på disse er inkludert i svararket og dekker kunnskapen som er testet i studentereksamen.
4. Svarark – et sett med svar som utgjør nøkkelen til å løse testen.
5. Arrangør – Polska Press Sp. z oo med hovedkontor i Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, registrert i National Court Register – Register of Entrepreneurs ved District Court of the Capital of Warszawa Warszawa, 13th Economic Inndeling av National Court Register under KRS-nummer 0000002408, med registrert kapital på PLN 42 000 000,00 og skatteidentifikasjonsnummer NIP 522-01-03-609.
6. Matura-eksamenen organiseres lokalt av filialen i Kielce, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce.
7. Skole – en institusjon registrert i registeret over skoler og utdanningsinstitusjoner med sete i Świętokrzyskie voivodskap, autorisert til å avholde Matura-eksamen i skoleåret 2022/2023 i henhold til art. 3 punkt 21c i utdanningssystemloven (Journal of Laws of 2022, post .2230).
8. Søknadsskjema – et skjema for Starter Question Tool tilgjengelig på echodnia.eu-nettstedet på echodnia.eu/maturaprobna
9. Deltaker – en skole som har søkt om å delta i Mock Matura i henhold til reglementets art. 2, pkt. 2, 3 og 4.

You may also like

Leave a Comment