Home » Forsvar. Polen vil investere millioner i startups. Det er en del av NATO-prosjektet

Forsvar. Polen vil investere millioner i startups. Det er en del av NATO-prosjektet

by Gunnar Garfors

«Nok et forsvars-PFR-prosjekt! I samarbeid med den polske statsministeren og forsvarsdepartementet investerer vi 42 millioner euroFOR DETTE Innovasjonsfond som finansierer state-of-the-art sivil og militær teknologi (dobbel bruk). «Fondets kontor vil bli satt opp i Warszawa», skrev Paweł Borys, president for det polske utviklingsfondet (PFR), på Twitter.

NATOs innovasjonsfond er verdens første multinasjonale risikokapitalfond. Fondet vil investere 1 milliard euro i oppstartsbedrifter, som utvikler nye og forstyrrende teknologier, og andre venturekapitalfond, som utvikler nye dual-use teknologier, sier NATO. Dual-use teknologier kan brukes i både sivile og militære områder.

You may also like

Leave a Comment