Home » «Fremtidens hovedstad»: På tide å investere penger i medfinansieringsplattformer

«Fremtidens hovedstad»: På tide å investere penger i medfinansieringsplattformer

by Gunnar Garfors

Vilūnas og Kuzikov viet mars og begynnelsen av april til å lære hvordan samfinansieringsplattformer fungerer, risikoer, fordeler og investeringsprinsipper som nye investorer bør vurdere. Vel, denne prosessen er over, og den siste fasen av å bygge Vilūnas-porteføljen har kommet – du må investere penger i P2P-plattformer.

Vilūnas sier at midlene som er bevilget til investeringer i disse plattformene, altså 750 euro, vil deles likt. De første 250 euro deles mellom Twino- og Mintos-plattformene. Han vil investere 125 euro begge steder. «Som plattformrepresentanter sa til oss, er det kult å dele investeringene så bredt som mulig,» sier Vilūnas, og forklarer at planen hans er å dele 125 euro i ti like deler, som deretter kan investeres i forskjellige lån (for det meste forbrukslån) . Moderatoren sier han sikter til lån med god rating og renter i intervallet 10-14 %. Dette er derfor relativt lavrisikolån. Han understreker også at det meste av utlånene skjer i Europa.

Han påpeker også at begge plattformene planlegger å bruke automatiserte investeringsverktøy for ytterligere å fange profitt, som deretter vil reinvestere pengene mottatt i rentebetalinger på andre lån.

You may also like

Leave a Comment