Home » Gass er i ferd med å bli den grunnleggende energiressursen

Gass er i ferd med å bli den grunnleggende energiressursen

by Gunnar Garfors

Den 12. EXPO-GAS-messen vil bli holdt på Kielce Exhibition Center. Tallrike utstillere fra Polen og Europa vil presentere teknologiske nyvinninger som gassindustrien kan tilby til selskaper som distribuerer gass til enkeltkunder.

Det polske selskapet Aiut vil presentere moderne løsninger som muliggjør fjernkontroll av gassforbruksmålinger. Daniel Gwiazda, selskapets prosjektleder, forklarer at de produserte enhetene tillater fjernlesing av gassmålere ved hjelp av et Wi-Fi- og GSM-signal.

– Disse løsningene har vært brukt på det polske markedet i mange år, spesielt av Polska Spółka Gazownictwa, men ikke bare av private selskaper i Storbritannia, Vest-Europa og Australia. De brukes til effektivt og regelmessig å lese avlesninger fra gassmålere og deretter bruke dem til å ta ulike forretningsbeslutninger, gjøre opp regninger med kunder og endre tariffer, forklarer han.

Daniel Gwiazda legger til at fjernmåling gjøres ved å montere en spesiell enhet på gassmåleren.

– Dataene overføres til sentralsystemet, f.eks. til PSG, via radio eller via et GSM-signal. Der behandles opplysningene på egnet måte. Det er verdt å merke seg at all kommunikasjon er kryptert. Til slutt går dataene til faktureringssystemet, for eksempel i form av regninger. Takket være dette kan en vanlig bruker motta en faktura i tide, lese den eksternt, uten innsamlerens involvering – påpeker han.

– Dette er løsninger rettet mot gassleverandører. De er imidlertid ikke begrenset til bruk av disse selskapene. Våre målere har også muligheten til å gjenskape pulsen. Dette betyr at dersom en enhet for avlesning av data er installert på gassmåleren, kan denne også kobles til denne via den tilsvarende inngangen. Den gjennomsnittlige Kowalski kan bruke denne informasjonen i et smarthussystem, forklarer Daniel Gwiazda.

I flere måneder har Polen vært helt uavhengig av gassforsyninger fra Russland. Robert Perkowski, president for gasskammeret og visepresident i PKN Orlen, minner om at dagens behov i landet vårt for denne energikilden dekkes av forsyninger fra havet fra Świnoujście gassterminal, gass fra Norge, gjennom Østersjøen Rør. samt fra egne innskudd.

– Volumer fra handelssiden og egenproduksjon er sikret. Vil det være nok med tanke på energiomstillingen? Dette er utvilsomt en vanskelig og kompleks prosess. Jeg er imidlertid overbevist om at mange forskjellige teknologier vil ha sin sjanse til å finne sin egen nisje. For vi snakker ikke bare om hva vi skal bruke til å varme opp hjemmene våre, for også her skjer det stadig flere endringer. Men også innen kollektiv og kommunikasjon generelt. Alt dette vil helt sikkert kreve en stor organisatorisk endring, sier han.

Robert Perkowski legger til at mange analyser tyder på at gass vil være et drivstoff med vekstpotensial i mange år fremover.

– Reduksjonen av klimagassutslipp, dvs. dekarbonisering, krever fremvekst av ulike nye energikilder. Vi er alle klar over at solcelleanlegg eller vindparker ikke vil dekke energibehovet til kundene våre. Disse behovene må suppleres med ombygde energikilder. Som en gass eller et atom. Så nå er det rette tidspunktet for alle involverte å delta aktivt i dette prosjektet. På kort og mellomlang sikt vil gass bli det eneste riktige mediet som helt sikkert vil stabilisere Polens energiomstilling, sier han.

– Det er ubestridt at denne prosessen vil fortsette, fordi mange av kraftverkene eller kraftvarmeverkene som er i drift i dag, går sakte i gang i årevis. Noen av dem må moderniseres. Så jeg tror at mange steder vil den naturlige måten å erstatte dagens karbonenheter på være en annen kilde. Det kan være gass, biohydrogen, biometan, biogass og til og med et atom, bemerker Robert Perkowski.

EXPO-GAZ-messen er åpen for besøkende fra torsdag (20. april) fra 10:00 til 12:00. Billetter kreves til arrangementet og kan kjøpes i billettkontoret på stedet.

You may also like

Leave a Comment