Home » Girteka saksøker Norge for påstått ulovlige forsendelser

Girteka saksøker Norge for påstått ulovlige forsendelser

by Gabriel Scott

Ifølge den norske portalen frifagbevegelse.no skal tingretten i Sogn og Fjordane åpne saken 4. april.

Ifølge norske tjenestemenn har Girteka og datterselskapet Girmeta gjentatte ganger utført kabotasje i Norge i strid med regelverket. Girtekai ble siktet for 11 tilfeller av ulovlig transport i Norge i 2019-2020.

Ifølge Simonas Bartkus, markeds- og kommunikasjonssjef i Girteka, forventer selskapet at norske domstoler avklarer forsvarlig håndtering av dokumentene for slike forsendelser.

«Vi er veldig optimistiske med tanke på den forestående rettssaken fordi vi mener at bøtene for internasjonal og ikke kabotasjetrafikk var feilstavet. (…) Bøtene som er ilagt er relativt små, men vi utfordrer dem til å bringe mer åpenhet og klarhet til det norske markedet, noe som er viktig for oss, sier S. Bartkus i en kommentar til BNS.

«Vi fortsetter å operere i dette landet og respekterer våre forpliktelser overfor våre kunder og partnere uansett hvordan denne saken ender,» la han til.

Ifølge S. Bartkus er hovedaktiviteten til Girteka Logistics internasjonal transport i Europa, men i noen tilfeller, der lokale forskrifter tillater det, driver selskapet også lokal transport, også kalt kabotasje.

«På grunn av den spesielle geografien til det norske landet, er landingsplassene svært ofte sør i landet og landingsplassene nord i landet. Av den grunn, for å ikke kjøre på tomme veier, utfører våre lastebiler ofte også kabotasjetransporter innen Norge, og sikrer dermed tilgang på viktige produkter og varer, forklarer S. Bartkus.

Han erkjente at Girmetas lastebiler hadde blitt straffet for falske kabotasjedokumenter.

– Vi har forsøkt å finne ut hvordan disse transportene skal dokumenteres ordentlig ved å øke transparensen i transportmarkedet i Norge, sa Bartkus.

Ifølge frifagbevegelse.no kunne Girteka i de identifiserte tilfellene ikke bevise at de hadde rett til å yte innenlandstjenester i Norge.

Kilde: BNS

You may also like

Leave a Comment