Home » Girteka stilles for norsk domstol. Siktelsen gjelder ulovlig kabotasje

Girteka stilles for norsk domstol. Siktelsen gjelder ulovlig kabotasje

by Catherine Monroe

Forbundsportalen Frifagbevegelse.no melder at rettssaken mot Girteka Logistics starter 4. april i Sogn og Fjordane tingrett. Anklagene mot det litauiske selskapet gjelder hendelsene i 2019 og 2020. I 11 tilfeller skal litauere ha brutt reglene for å yte denne typen tjenester.

Girteka håper rettssaken vil klargjøre reglene for levering av kabotasjetjenester, som selskapet sier er uklare.

«Vi ser frem til saken, da den vil hjelpe begge sider med å komme til enighet om hvordan kabotasjetjenester skal dokumenteres. Vi har et klart standpunkt, vi ønsker å forklare alle lover og regler i Norge slik at vi kan fortsette å tilby transporttjenester i dette landet i henhold til alle forskrifter, sier Simonas Bartkus, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Girteka Logistics, til Frifagbevegelse. Nei.

Norsk transportørforbund NLF hevder at kollektivetaten i Norge har informert Girteka om at hun ikke har lov til å bytte lastebil mens hun utfører kabotasjetjenester. I følge NLF informerer veisjefens brev også det litauiske selskapet om at dersom lastebilen under levering av grensetransport endres og den nye kjører ruten med tilhenger i Norge, vil et slikt pålegg også anses som en kabotasjetjeneste.

NLF publiserte til og med et skjermbilde av brevet som tydelig angir reglene for kabotasjetjenester på engelsk. Bestemmelsene om at «kjøretøyet ikke kan endres under levering av kabotasjetjenester, inkludert under reisen» og «det er ingen unntak (fra regelen ovenfor – red.anm.)» ble fremhevet.

Nordmennene hevder at Girteka i april 2020 ble informert om forbudet mot å bytte kjøretøy på kabotasjeruter.

I et notat sendt til oss i april 2021, der han kommenterte påstandene, uttalte Girteka at «det ikke er klart for oss hvordan vi skal dokumentere disse operasjonene».

Det litauiske selskapet hevdet å gjentatte ganger ha bedt om forklaringer fra ulike norske institusjoner siden 2018, inkludert NFL og Statens vegvesen. I august 2018 tok selskapet kontakt med Samferdselsdepartementet, men fikk ingen svar.

Girteka la til i kunngjøringen at hun tok kontakt med Statens vegvesen i 2019 og ba om avklaringer da den norske institusjonens og Girtekas tolkning av regelverket var vesentlig forskjellig.

Litauerne hevdet at nordmennenes svar var motstridende og uklare på mange spørsmål og at ulike inspektører tolket regelverket ulikt.

«Vi ba SVV (Vegvesenet – red.anm.) om avklaringer i juni 2020, men har foreløpig ikke fått svar», heter det i meldingen.

Girteka ba datterselskapet Thermomax Trondheim AS om en avklaring på regelverket – også uten svar.

You may also like

Leave a Comment