Home » Høye tannlegeregninger i Norge

Høye tannlegeregninger i Norge

by Thure Lindhardt

I Norge må hver voksen betale for behandling og grunnleggende tannundersøkelser. Kun forsørgede barn og eldre har tilgang til gratis tannbehandling.

  • Nordmenn har en liste med 15 vilkår som, dersom de er oppfylt, gir pasienter rett til å få dekket tannpleieutgifter. Listen inkluderer blant annet: tannkjøttsykdom, tannutviklingsforstyrrelser, leppespalte, ganespalte.
  • En tannkonsultasjon (undersøkelse) inkludert tannrøntgen koster rundt 1000 kroner (440 PLN). Grunnfyllingene varierer fra NOK 1000 til 2000 (PLN 880) avhengig av størrelsen på forseglingen.
  • En hel bransje har utviklet seg i Øst-Europa for å hjelpe nordmenn med å finne tannbehandling.

Liste over unntak for tannbehandling

Barn har rett til gratis behandling, med unntak av tannregulering. Det er også mulig å søke om økonomisk bistand fra NAV (den norske motsvaret til ZUS og arbeidskontorer) dersom barnet trenger tannreguleringsapparater.

For personer mellom 19 og 20 år dekker det norske helsesystemet 75 % av totalen. medisinske utgifter. De resterende 25 prosentene. pasienten må betale.

Det er noen unntak fra prinsippet om refusjon for tannbehandlinger for voksne. Det er snakk om mennesker med sjeldne sykdommer eller i spesielt dårlige økonomiske forhold.

Hos voksne faller enkelte tannbehandlinger inn under det såkalte med helsetrygdbevis. Det er et system som setter et årlig tak på en persons helsekostnader.

Det er en liste over 15 vilkår som bør være oppfylt for å kvalifisere pasienter for refusjon fra Helfo. Dette skjer innenfor rammene av folketrygden. Listen inkluderer flere medisinske tilfeller, inkludert: tannkjøttsykdom, tannutviklingsforstyrrelser og kjeve og kjevesøyle.

Så lenge pasienten har rett til tannbehandling på grunn av frikort i besittelse, vil han ikke få noen refusjon fra Helfo. Det blir ingen slik retur så lenge behandlingen utføres på en dyr tannklinikk.

Høye tannlegeregninger

En tannkonsultasjon (undersøkelse) inkludert tannrøntgen koster normalt rundt NOK 1000 (PLN 440). Grunnfyllingene varierer fra NOK 1000 til 2000 (PLN 880) avhengig av størrelsen på forseglingen. Utvinning starter fra NOK 1650 (PLN 750), rotbehandling fra NOK 4000 (PLN 1,8 tusen) og kroner fra NOK 7500 (PLN 3,3 tusen).

Dette er selvfølgelig gjennomsnittspriser.

Hvordan finne en tannlege i Norge

Selvfølgelig er det alltid Google. Det norske ordet for tannlege er tannlege og å finne nærmeste tannklinikk burde være relativt enkelt. Et Google-søk på «trondheim tannlege» har mange alternativer.

Den beste måten å finne en tannlege i Norge på er imidlertid med anbefaling fra betrodde venner.

Mens nesten alle tannleger snakker engelsk, er de fleste nettsidene kun tilgjengelig på norsk. Likevel bør det være relativt enkelt å bestille time. Du kan ringe eller sende e-post når som helst for å bekrefte detaljene.

Etter registrering vil de fleste tannklinikker kontakte pasienten hvert år (eller oftere) med forslag til annen time.

Tannpleie i utlandet

Tannpleie i Norge er dyrt, og derfor velger mange nordmenn intensivbehandling i utlandet. En hel bransje har utviklet seg i Øst-Europa for å hjelpe nordmenn med å finne tannbehandling.

En av de største fordelene med turistreiser er muligheten til å kombinere tannbehandlinger med ferie. Noen tannklinikker har norsktalende ansatte og har til og med salgs- og støttekontorer i Norge.

Refusjon av tannbehandlingskostnader i utlandet. De norske fritakene som fritar deg fra å betale for tannbehandling gjelder også dersom pasienten behandles i EU. Det er imidlertid kun enkelte grupper som kan bruke dette alternativet, og dokumentasjonskravene er omfattende.

You may also like

Leave a Comment