Home » Hva er NATO og hva står det for? – Solen

Hva er NATO og hva står det for? – Solen

by Peter Østbye

NATO er en multinasjonal forsvarsallianse sentral i den internasjonale responsen på den russiske invasjonen av Ukraina.

Handlingene diskutert og iverksatt av organisasjonen kan avgjøre om kontinentet til slutt vil gå til krig.

NATO er en forsvarsallianse med flere land

Hva er NATO og hva står det for?

NATO, eller Den nordatlantiske traktatorganisasjonen, er en mellomstatlig militærallianse dannet i 1949.

NATO ble dannet etter andre verdenskrig først og fremst for å blokkere sovjetisk ekspansjon i Europa.

Den ble grunnlagt av 12 medlemsland da den nordatlantiske traktaten ble undertegnet i 1949

Siden den gang har det utvidet seg til 30 medlemsland.

Organisasjonen regnes som den største og mektigste militæralliansen i historien.

Den er forpliktet til individuell frihet, demokrati, menneskerettigheter og rettsstaten, med alle beslutninger tatt ved konsensus.

NATOs permanente hovedkvarter er i Brussel, hvor generalsekretæren leder beslutningsorganene på høyt nivå.

Dagens generalsekretær er tidligere statsminister Jens Stoltenberg.

Toppmøter finner ikke sted regelmessig, regjeringssjefer og stater møtes i nøkkeløyeblikk i utviklingen av alliansen.

Toppmøter brukes for eksempel til å innføre nye retningslinjer, invitere nye medlemmer til alliansen, sette i gang viktige initiativ og styrke partnerskap.

Hvilke land er medlemmer av NATO?

erI 1949 hadde alliansen 12 grunnleggende medlemmer.

Disse er: Belgia, Canada, Danmark, Frankrike, Island, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Storbritannia og USA.

Andre medlemsland som siden har blitt med er:

  • Hellas og Tyrkia (1952)
  • Tyskland (1955),
  • Spania (1982),
  • Tsjekkia, Ungarn og Polen (1999),
  • Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia, Slovenia (2004)
  • Albania og Kroatia (2009)
  • Montenegro (2017)
  • Nord-Makedonia (2020)
NATO har 30 medlemslandKreditt: Alamy

Hva er formålet med NATO?

NATO ønsker å beskytte medlemmenes frihet og sikkerhet med politiske og militære midler.

Den ble først og fremst opprettet for å beskytte Europa ved å avskrekke angrep.

I 1949 betydde dette å stoppe den sovjetiske ekspansjonen, forhindre en gjenoppblomstring av nasjonalistisk militarisme i Europa og fremme europeisk politisk integrasjon.

Men med Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 og Warszawapaktens bortgang, sto NATO uten noen åpenbar hensikt.

Over tid endret organisasjonen seg og var i fokus for debatter da Russland invaderte Ukraina i februar 2022.

Dens politikk inkluderer artikkel 4 og 5 i den nordatlantiske traktaten – der medlemmene lover å komme til unnsetning for enhver medlemsstat som er under angrep.

Hva er seksjon 5?

Artikkel 5 sier at dersom en NATO-alliert er offer for et angrep, vil alle andre medlemmer av alliansen betrakte denne voldshandlingen som et angrep på alle medlemmer og vil iverksette tiltak som de finner nødvendig for å hjelpe den allierte under angrep.

Når ble artikkel 5 påberopt?

Seksjon 5 ble bare brukt én gang, etter 11. september-angrepene i USA.

Mindre enn 24 timer etter 9/11-angrepene og for første gang i NATOs historie påkalte allierte prinsippet i artikkel 5.

Konsultasjoner fant sted mellom de allierte og rådet vedtok kollektiv handling. USA kunne også iverksette uavhengige tiltak i samsvar med sine rettigheter og forpliktelser i henhold til De forente nasjoners charter.

Den 4. oktober, etter å ha bekreftet at angrepene kom fra utlandet, gikk NATO med på å støtte USA gjennom åtte aksjoner.

På forespørsel fra USA lanserte den sin første antiterroroperasjon – Eagle Assist – fra midten av oktober 2001 til midten av mai 2002. Denne besto av syv NATO AWACS-radarfly som hjalp til med å patruljere himmelen over Amerika.

Hvordan er NATO finansiert?

EHvert land bidrar med et visst beløp til NATO-budsjettet basert på en avtalt formel.

NATO krever at medlemslandene bruker 2 prosent av landets formue på forsvar.

USA er den største bidragsyteren til Alliansen, og finansierer omtrent 70 % av NATOs utgifter.

Dette tilsvarer rundt 501 milliarder pund, eller to tredjedeler av totale nasjonale budsjettutgifter.

I følge tall for 2017 er Hellas den nest høyeste giveren, og bruker rundt 2 % av BNP, fulgt av Storbritannia på tredjeplass.

Luxembourg er NATOs nærmeste allierte, ifølge 2017-tall, og bruker mindre enn 0,5 % av BNP.

Belgia og Spania er de andre og tredje verste lovbryterne, og betaler rundt 0,9 % til alliansen.

Noen land er ikke pålagt å oppfylle 2 % BNP-målet hvis de bruker mye penger på nytt militært utstyr og bidrag til NATO-operasjoner.

Bare fem NATO-land oppfyller 2 %-målet, inkludert Storbritannia.

You may also like

Leave a Comment