Home » Hva viste livskvalitetsundersøkelsen om nordmenn og innvandrere?

Hva viste livskvalitetsundersøkelsen om nordmenn og innvandrere?

by Thure Lindhardt

Innvandrere bosatt i Norge vurderer sin psykiske helse bedre enn resten av landet, men tilfredsheten med bosted, fritid og økonomi er lavere, ifølge 2021. Livskvalitetsundersøkelse av Statistisk sentralbyrå.

Mer enn en fjerdedel av den norske befolkningen – 28 prosent. – 2021 er dårlig fornøyd med livet hennes på landet. Det viser en ny livskvalitetsundersøkelse utført av Statistisk sentralbyrå, SSB.

6 % av disse personene er misfornøyde med livet i Norge. flere enn i 2020. Litt mer enn en femtedel av befolkningen (21 prosent) konstaterer at de er svært fornøyde med livet i landet. Det er fem prosent mindre enn i fjor. Sammenlignet med 2020 har vurderingen av 10 av de 12 indikatorene som beskriver befolkningens lykke forverret seg.

I tillegg økte symptomer på angst, depresjon og søvnproblemer, og respondentene følte seg mer ensomme og isolerte.

Respondentene ble bedt om å vurdere sin lykke på en skala fra 1 til 10. En poengsum på 0 til 5 betyr et lavt nivå av lykke, en poengsum på 6 til 8 betyr at en person er mer eller mindre fornøyd med situasjonen sin, og en poengsum på 9 til 10 betyr at de er veldig fornøyde.

Studien viste også at utlendinger bosatt i Norge fortsatt er litt mindre fornøyde med livskvaliteten og litt mer fornøyde med levestandarden enn resten av landet.

27 prosent av innvandrerne bosatt i Norge sa at de var dårlig fornøyd med livet sitt, opp fra 22 prosent. svarte at de er veldig fornøyde med livskvaliteten.

Men som i resten av landet er også innvandrere mindre fornøyde med livet enn de var i 2020.

Selv om utlendingers og resten av befolkningens tilfredshet med livskvaliteten i Norge generelt kan virke lik og tilsvarende lavere enn året før, er det betydelige forskjeller mellom de to gruppene: Innvandrere er mindre fornøyde med fritiden, levekår og økonomisk situasjon. .

«Den klare forskjellen mellom innvandrere gjenspeiles i deres vurderinger av mental helse. Deres gjennomsnittlige mentale helsetilfredshetsnivå er høyere enn for resten av landets befolkning. Men innvandrere er mindre fornøyde med levekår, fritid og økonomiske forhold, heter det i studien.

39 % av innvandrerne som er misfornøyde med sin økonomiske situasjon. Det er 9 prosent. mer enn i befolkningen generelt. Mindre enn 20 % er svært fornøyd med sin økonomiske situasjon. Innvandrer.

Andre indikatorer på at innvandrere er mindre fornøyde med livet i Norge er fritid, fordelaktige sosiale relasjoner og dominans av positive følelser.

Det er sant at det er noen områder som gjør nykommere mye gladere enn nordmenn.

«Innvandrere vurderer sin mentale helse og optimisme betydelig bedre enn befolkningen generelt,» heter det i studien.

Studien fant også forskjeller mellom innvandrere fra ulike regioner i verden.

«Hvis vi ser på opprinnelseslandene til innvandrere, ser vi at det er færre indikatorer på innvandrere fra Europa som er mindre verdsatt enn hele landets befolkning enn det er for innvandrere fra Asia, Afrika, etc.,» sier den. studere.

Studien finner også at innvandrere fra Asia, Afrika og Latin-Amerika er mindre optimistiske med tanke på fremtiden enn de fra andre deler av verden.

Laget av thelocal.no og ssb.no.

Vil du ha det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hva viste livskvalitetsundersøkelsen om nordmenn og innvandrere?

sfgdfg

You may also like

Leave a Comment