Home » Hvilke endringer kan resultatet av stortingsvalget bety for Norge?

Hvilke endringer kan resultatet av stortingsvalget bety for Norge?

by Thure Lindhardt

Arbeiderpartiet og venstreopposisjonen vant det norske stortingsvalget mandag. Og hvilke endringer kan den nye regjeringen medføre for utlendinger bosatt i Norge? De kan forutses ved å analysere Arbeiderpartiets valgløfter.

John Gahr Støre skal bli Norges nye statsminister.

Arbeiderpartiet han leder har lovet å øke antall heltidsjobber, heve skatten på toppinntektene og kutte utslippene med 55 prosent på et tiår. og blant annet lette tilgangen til et første boliglån.

Hvordan den nye regjeringskoalisjonen skal erstatte Norge, avhenger imidlertid i stor grad av hvor vellykket JG Støre samler arbeidet til alle koalisjonspartiene.

Beboerne trenger ikke regne med store endringer i dagens situasjon, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets.

– Det blir noen skatteøkninger og andre prioriteringer, men den samlede størrelsen på det offentlige budsjettet vil ikke være veldig forskjellig fra hva dagens regjering ville ha beholdt, sa Haugland.

Vel, hvordan kan visse Arbeiderparti-løfter påvirke livet?

Flere faste heltidsstillinger

Arbeiderpartiet har lovet å omstille norsk arbeidssektor. Den har forpliktet seg til å øke antall faste heltidsstillinger og redusere deltidsstillinger, og dermed sikre deltidsbefolkningens trygghet.

Partiet legger opp til at arbeidsgivere skal vise at en deltidsarbeider vil være bedre egnet til en ledig stilling enn en heltidsarbeider.

I tillegg har Arbeiderpartiet forpliktet seg til å bedre arbeidsforholdene og styrke fagforeningene.

styre

Hovedendringen vil være at partiet har forpliktet seg til å redusere inntektsskatten for alle med en inntekt på under 750 000 pund. For folk som tjener mer, vil skattene gå opp. Arbeiderpartiet har i hovedsak uttalt at åtte av ti personer ville betale mindre skatt. For et betydelig antall nykommere kan dette føre til høyere inntekt.

Entreprenører, gründere, selvstendig næringsdrivende

Arbeiderpartiet har lovet å forenkle prosessen med å etablere bedrift og forbedre dagens system for å gjøre det rimeligere for frilansere. Partiet avslørte imidlertid ikke detaljer, bortsett fra å lette på byråkratiske prosesser.

Kjøpe bolig

Arbeiderpartiet jobber med å heve kredittgrensene så flere kan få boliglån. Partiet uttalte også at lokale myndigheter må gjøre det lettere for dem å kjøpe primærboliger og studenthybler.

Det ble imidlertid ikke gitt konkrete opplysninger om økningen i kredittrammen.

Klimaproblemet

Arbeiderpartiet legger opp til at Norge skal bli et klimanøytralt land innen 2050 og redusere utslippene med 55 % sammenlignet med 1990.

Partiet har også lovet å sørge for at avgifter og avgifter på drivstoff er geografisk differensiert for å sikre at utslippsreduksjonspolitikken er sosialt og geografisk rettferdig.

Dette vil skape et insentiv for folk i distrikts-Norge der mer miljøvennlige transportformer – som kollektivtransport og elbiler – i dag ikke brukes effektivt.

Det ble også forpliktet til å øke tilskuddene til grønn strøm og å gjennomføre en skattereform som vil gjøre miljøvennlighet mer attraktivt for bedriftene.

barnepass

Arbeiderpartiet har lovet at barnehager og barnehager i Norge skal bli mer tilgjengelige. Det ble gitt løfter om å redusere barnepasskostnadene og øke rabattene for foreldre som oppdrar flere barn.

Laget av thelocal.no.

Vil du ha det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvilke endringer kan resultatet av stortingsvalget bety for Norge?

sfgdfg

You may also like

Leave a Comment