Home » Hvilke sektorer av det norske arbeidsmarkedet er trangest?

Hvilke sektorer av det norske arbeidsmarkedet er trangest?

by Gunnar Garfors

Ifølge en fersk rapport fra EU lider Norge av mangel på faglærte i mer enn to hundre yrker.

Antall ledige stillinger i det norske arbeidsmarkedet har økt betydelig den siste tiden, men arbeidsgivere kan ha vanskeligheter med å finne personer med riktig kompetanse til å fylle disse stillingene.

En EU-studie av mangel på arbeidskraft og overskudd fant at Norge har den største ubalansen mellom etterspørselen i arbeidsmarkedet og antall faglærte. Rapporten inkluderte data fra 30 land.

Rapporten siterer pandemien og overgangen til grønnere energi som to mulige faktorer som har bidratt betydelig til den alvorlige mangelen på arbeidskraft.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) opplyser at seks av ti virksomheter i forbundet mangler tilstrekkelig kvalifisert personell.

– Jeg er ikke overrasket over at vi mangler kvalifisert personell. Men det er trist at vi er først ute i Europa på dette området, sier Tone Grindland, direktør i Region Rogaland i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Vel, hvilke bransjer har størst mangel på arbeidskraft?

Rapporten inneholder kun data om bredere yrkesgrupper og ikke om spesifikke yrker. Samlet sett dekker kompetansemangelen i Norge over 250 yrker.

Den såkalte profesjonssektoren i Norge lider under størst mangel på arbeidskraft i 67 yrker. Frilanssektoren omfatter yrker som lærere, leger, advokater eller regnskapsførere.

På andreplass kommer håndverk med 44 manglende yrker på dette området. Mesterfagene omfatter arbeid av spesialister som elektrikere eller rørleggere.

På tredjeplass kommer tekniske yrker. Ifølge rapporten er det mangel på fagarbeidere i 43 yrker i bransjen. Disse jobbene inkluderer programvareutviklere eller dataforskere.

Rapporten fremhever også mangel på medisinsk personell, programvarefagfolk, bygningsarbeidere og formenn. Arbeidskraftmangelen i disse områdene i Norge er størst av alle analyserte land.

Så hvordan har Norge tenkt å få bukt med dette mangelen på arbeidskraft?

NAV sier de ser to måter å møte mangelen på arbeidskraft på. For det første må det sikres at nok personer får den kvalifikasjonen, opplæringen eller utdanningen som kreves i arbeidsmarkedet.

– Vi har en rolle i å bidra til at flest mulig får den kompetansen de trenger på arbeidsmarkedet, sier Anneline Teigen, NAVs viseregiondirektør for Rogaland.

Vel, den andre måten er å sikre at det gjøres mer for å hjelpe folk som allerede er i jobb med å forbedre ferdighetene sine.

Laget av thelocal.no.

Vil du ha det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvilke sektorer av det norske arbeidsmarkedet er trangest?

sfgdfg

You may also like

Leave a Comment