Home » Hvordan sikrer Norge rettferdig lønn?

Hvordan sikrer Norge rettferdig lønn?

by Thure Lindhardt

Det er ikke én minstelønn for alle områder i Norge, men det betyr ikke at en arbeidsgiver kan slippe unna med den lønnen de vil.

For mange nykommere er høy lønn en av hovedgrunnene til å komme til Norge (eller et hvilket som helst annet nordisk land). Ifølge Eurostat var timelønnskostnadene i Norge € 50 i 2019, som er betydelig høyere enn i noe annet EU-land.

I fjor tjente nordmannen som jobber fulltid i snitt 48.750 kroner (ca. 4.750 euro) før skatt, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Basert på 2019 I følge SSB var gjennomsnittlig månedslønn i faglært jordbruk, skogbruk og fiske 35.170 kroner. Gjennomsnittslønnen til spesialister på det akademiske feltet var 54 240 kroner.

Ansatte i service- og salgsområdet tjente i snitt 35.150 kroner, håndverkere 39.550 kroner.

Gjennomsnittslønnen til bygningsarbeiderne var 44.570 kroner. Transport- og lagerarbeidere tjente i snitt 46.720 kroner i måneden, mens de i kunst- og underholdningssektoren tjente 41.210 kroner.

Gjennomsnittlig månedslønn til ledere i finanssektoren var 87 420 kroner, lederen for barnepass – 53 430 kroner, og lederen for reklame- og PR-sektoren – 67 920 kroner.

Gjennomsnittlig månedsinntekt til sykepleierne var 46 810 kroner, tannleger 64 900 kroner, kostholds- og kostholdseksperter 50 650 kroner, allmennleger 70 410 kroner og spesialister 85 180 kroner.

SSB fant også at gjennomsnittlig månedslønn til en førstegenerasjonsinnvandrer på heltid (ikke-norsk opprinnelse) var 44 180 kroner.

Selv om norske lønninger virker solide, vil folk som nylig har flyttet til landet bli overrasket over at det ikke er noen offisiell felles minstelønn her.

Her avtales lønn vanligvis gjennom forhandlinger mellom fagforeninger og enkelte arbeidsgivere eller deres organisasjoner. Dette kalles en tariffavtale – Tarifavtale.

I tillegg regulerer tariffavtalen også arbeidstid, overtid, ferie, pensjoner og permisjonsbestemmelser.

Dersom arbeidstaker er under tariffavtale, vil enhver klausul i arbeidsavtalen som bryter med tariffavtalens bestemmelser anses ugyldig. Dette kalles invariansprinsippet (ufravikelighet).

Av den grunn oppfordres nykommere til Norge til å vurdere å melde seg inn i en fagforening.

Men ikke-fagforeningsmedlemmer har også minstelønn i mange sektorer, spesielt de med et stort antall utenlandske eller midlertidig ansatte.

Dette for å hindre utnyttelse og sosial dumping i områder der arbeidstakere har vanskeligere for å organisere seg.

Arbeidstilsynet har utarbeidet en liste over minstetimelønn for voksne arbeidstakere i enkeltområder. Avhengig av en rekke faktorer – ferdighetsnivå, overtid, arbeidstid og andre – kan arbeidsgiveren være juridisk pålagt å betale en høyere lønn.

Minste timelønn i enkelte sektorer:

Bygg – kr 196,50
Byggenæring til havs – 162,60 kroner
Landbruk og hagebruk – kr 123,15
Renholdsarbeid – kr 187,66
Fiskeforedlingsanlegg – kr 183,70
Elektriker – kr 189,52
Godstransport på vei – kr 175,95
Persontransport med buss – kr 158,37
Hotell, restauranter og catering – kr 134,09

I tillegg kan arbeidsgiver ved behov pålegges å betale for opphold og arbeidstøy.

Arbeidstilsynet påser etterlevelse av regelverket og kan gi instrukser eller ilegge bøter ved manglende overholdelse. Ved alvorlige overtredelser kan arbeidsgiver meldes til politiet.

Laget av thelocal.no.

Vil du ha det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvordan sikrer Norge rettferdig lønn?

sfgdfg

You may also like

Leave a Comment