Home » Hvorfor er nordmenn blant de lykkeligste i verden?

Hvorfor er nordmenn blant de lykkeligste i verden?

by Gunnar Garfors

Selv om det ikke har manglet bekymringsfulle nyheter de siste årene, har det norske folk på dette dystre bakteppet vært heldige nok, og landet har konsekvent blitt kåret til et av de lykkeligste i verden.

I World Happiness Report 2022 er Norge blant de 10 lykkeligste landene i verden.

For tiende år på rad er nordmenn rangert blant de lykkeligste menneskene i verden av rapporten World Happiness Index. Denne rapporten er publisert av United Nations Network for Sustainable Development Solutions og er basert på data fra rundt 150 land.

I den siste World Happiness Index-rapporten ligger Norge på åttende plass, én bak Sverige og sjette bak Danmark. Finland ble verdens lykkeligste land, Litauen kom på 34. plass.

Hvorfor ligger Norge så høyt?

Lykke er en subjektiv ting og oppfattes forskjellig av hver person, noe som betyr at den ikke kan måles vitenskapelig.

«Måling av vårt subjektive velvære fortsetter å være basert på tre nøkkeltall: verdi for livet, positive og negative følelser. Lykkevurderinger er basert på vurderinger av livet, som regnes som et mer stabilt mål på folks livskvalitet, heter det i rapporten.

Forskerne brukte syv kategorier for å rangere hvert lands lykkenivå: dystopi (måler hvor mye bedre et land har det sammenlignet med mennesker med dårlige levekår), oppfatninger om korrupsjon i landet, raushet, valgfrihet, sunn levealder, sosial støtte og BNP per person.

På den endelige rangeringen fikk Norge 7.365 av 10 poeng. Verdensgjennomsnittet var 5,53 poeng.

Norge presterer veldig bra når det gjelder BNP (bedre enn de nordlige nabolandene Finland, Island, Danmark og Sverige). Landet skårer også godt i kategoriene sosial støtte og forventet levealder. Et annet område hvor Norge utmerker seg er i kategorien frihet til å ta viktige livsvalg.

Som de fleste land skåret Norge lavere i generøsitet og oppfatninger av korrupsjonskategorier.

Er ikke nordmenn så heldige lenger?

I 2017 ble Norge kåret til verdens lykkeligste land. Siden den gang har imidlertid landets vurdering blitt dårligere. Enda mer interessant, noen lands vurderinger i nærheten av Norge har holdt seg uendret eller forbedret.

Finland har blitt kåret til det lykkeligste landet i verden fem ganger siden 2017.

I sin analyse av rapporten World Happiness Index 2022 peker Folkehelseinstituttet (FHI) på at livskvaliteten til unge er av særlig betydning.

– Unge og unge er spesielt bekymret. Som i andre land er livskvalitet ulikt fordelt i Norge, med et stort antall sårbare grupper, heter det i rapporten.

Analysen avdekket også at Norge henger etter sine naboer når det gjelder livskvalitet.

– Som et resultat er det noe som tyder på at den subjektive livskvaliteten i Norge har gått litt ned de siste årene, i hvert fall sammenlignet med land vi vanligvis sammenligner oss med, forklarer rapporten.

Det er sant at den generelle oppfatningen av norsk lykke har holdt seg relativt stabil det siste tiåret. Siden 2012 har tilfredsheten med livet på landsbygda variert fra 7,4 til 7,6 av 10.

Laget av thelocal.no.

Vil du ha det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvorfor er nordmenn blant de lykkeligste i verden?

sfgdfg

You may also like

Leave a Comment