Home » Hvorfor er Norge et så rikt land?

Hvorfor er Norge et så rikt land?

by Thure Lindhardt

Norge regnes som et av de rikeste landene i verden. Men hvorfor er landet så rikt og hva bestemte velstanden?

Hvor rikt er norge

Mange mener at Norge var et relativt fattig land før oppdagelsen av olje og gass i Nordsjøen.

Imidlertid har en slik forståelse for eksempel ikke vært helt riktig siden det nittende århundre. Norske eiendeler var på dette tidspunktet faktisk på eller litt under det europeiske gjennomsnittet.

Det er riktig at Norge først nylig har ligget bak andre skandinaviske land, Sverige og Danmark.

– Før olje ble oppdaget på 1960-tallet var salget i Norge rundt 10 til 20 prosent. mindre enn Danmark og Sverige, sier Halvor Mehlum, professor ved Universitetet i Oslos økonomiske fakultet.

I dag er situasjonen imidlertid litt annerledes: Norges inntekt er nå mellom 10 og 20 prosent. større enn de to andre skandinaviske landene, forklarer professoren.

Norge er i dag det fjerde rikeste landet i verden målt i BNP per innbygger. Data fra Det internasjonale pengefondet viser at Norges BNP per innbygger for tiden er rundt 82 000 dollar.

Både Sverige og Danmark er blant de rikeste: Sverige har et BNP per innbygger på rundt 58 000 dollar og Danmark rundt 67 000 dollar.

De tre rikeste landene i verden målt i BNP per innbygger er Luxembourg (131 000), Irland (94 000) og Sveits (94 000).

Litauens BNP per innbygger er rundt 22 000 dollar.

Hvorfor er Norge rik?

Som mange tror har olje en betydelig innvirkning på Norges finansielle stilling.

Ifølge professor H. Mehlum er «svart gull» viktig for norsk økonomi av tre grunner.

«Olje er viktig av tre hovedgrunner. For det første genererte det betydelige inntekter for norsk økonomi, både i offentlig og privat sektor. For det andre ga den eksportinntekter som kunne brukes til å betale for import. For det tredje skapte det en hel industri som er veldig produktiv, forklarer Mehlumas.

Selv om oljen har hatt stor betydning for utviklingen av norsk økonomi, er det ikke den eneste grunnen til at Norge er så velstående.

«Norge er rikt på godt trent arbeidsstyrke, en produktiv offentlig og privat sektor, og naturressurser rikelig. I tillegg kan Norge kjøpe ulike varer, som klær, til lave priser i internasjonale markeder og selge andre varer, som laks, til lave priser i de samme markedene, sier Mehlumas.

Det var altså ikke Norges egne oljeinntekter som bidro til det skandinaviske landets beste, men hva landet hadde gjort med de inntektene.

Norge styrer oljeinntektene til Statens pensjonsfond, det største statlige formuesfondet i verden. Generelt sett er et statlig pensjonsfond – eller et oljefond – et enormt sparefond som tjener penger på å investere i mer enn ni tusen selskaper rundt om i verden.

Fondet er verdsatt til ca. NOK 11 billioner, eller USD 1 billion. Verdien av fondet kan sjekkes i sanntid her.

Formuesfondet er en viktig kilde til offentlig finansiering: Rundt én av fem statlige utgiftskroner kommer fra dette fondet. Uten et aktivafond ville staten måtte kutte utgifter eller øke skattene betydelig, forklarer Mehlum.

I tillegg til å støtte reelle verdier, spiller Oljefondet en viktig rolle i det norske offentlige velferdssystemet, og investerer i helsevesen, utdanning og velferd.

I følge årets FNs World Happiness Survey er Norge det sjette lykkeligste landet i verden. I følge denne studien skyldes denne lykken delvis generøst finansierte velferdssystemer (sosial sikkerhet), utdanning og helsesystemer. På grunn av dette er Norge ikke bare et av de rikeste, men også et av de lykkeligste landene i verden.

Vil Norge forbli rikt når det ikke er mer olje og gass?

Når det gjelder Norges rike naturressurser, er det en slags elefant i verdensrommet. Hva skjer med økonomien når olje og gass går tom eller bare blir foreldet?

Når oljefeltene er oppbrukt eller oljeetterspørselen synker kraftig på grunn av overgangen til grønnere energikilder, vil økonomien rammes hardt.

– Hvis Norge slutter å produsere og selge olje til høye priser, vil økonomien oppleve alvorlige endringer, da det blir mange godt betalte arbeidsplasser og lønnsomme nærings- og skatteinntekter, sa Mehlum.

«Denne overgangen vil bli myknet opp av stiftelsen. Dette er veldig viktig ettersom regjeringen kan fortsette å bruke fondet selv om oljeprisen faller, la professoren til.

Måten fondet forvaltes på og suksessen til dets tusenvis av investorer vil også være avgjørende for om Norge forblir rikt i fremtiden.

«Hvis avkastningen på aksje- og obligasjonsmarkedene holder seg på dagens nivå, vil fondet være viktig i lang tid fremover. Men hvis det faller drastisk, vil fondet gå i oppløsning, avslutter H. Mehlumas.

Laget av thelocal.no og imf.org.

Vil du ha det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvorfor er Norge et så rikt land?

sfgdfg

You may also like

Leave a Comment