Home » Hvorfor trekkes noe mat fra markedet i Norge?

Hvorfor trekkes noe mat fra markedet i Norge?

by Thure Lindhardt

I Norge blir en rekke matvarer tatt ut av hyllene – fra is til pate til sardiner – fordi de inneholder giftige stoffer. Så hva skjedde

Mattilsynet har pålagt enkelte matvarer å trekkes fra markedet fordi de inneholder det forbudte kreftfremkallende og giftige plantevernmiddelet etylenoksid.

Etylenoksid er et kraftig desinfeksjonsmiddel som brukes til å fjerne bakterier fra produkter under dyrking.

Disse stoffene finnes i produkter som inneholder mattilsetningen johannesbrødgummi.

Det forurensede tilsetningsstoffet, johannesbrødgummi, inneholder vanligvis ikke et forbudt plantevernmiddel, et glutenfritt tilsetningsstoff som brukes til å «binde» og tykne mat.

Mye av den søte johannesbrødgummien med etylenoksid kommer sannsynligvis fra Tyrkia, melder Mattilsynet.

Hvorfor trekkes produkter tilbake fra markedet?

Produktene ble trukket tilbake fra markedet fordi tilsetning av etylenoksid til mat er forbudt i EU og i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, da dette stoffet øker risikoen for alvorlig helseskade. Siden Norge er medlem av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, er produktene trukket tilbake.

Hvilke produkter finnes ikke lenger i hyllene?

Tilbaketrukket produkter inkluderer Twix og Snickers iskrem, El Dorado potetgrateng, King Oscar sardiner og Orkla Foods paier. Hele produktlisten finner du på slutten av artikkelen.

– Det er en relativt stor mengde produkter – dette mattilsetningsstoffet finnes i vanlige produkter, forklarer seniorinspektør i Mattilsynet, Vigdis Jenderå.

Mattilsynet sier de ikke vet nøyaktig hvor lenge produkter som inneholder etylenoksid har stått i hyllene i Norge.

Hva er farene med etylenoksid?

Etylenoksid er kreftfremkallende, så over tid øker bruken risikoen for kreft.

«Etylenoksid kan skade DNA – gener og genetisk materiale, det er kreftfremkallende. I tillegg kan bruk av dette stoffet over tid øke risikoen for å utvikle kreft, sier Helle Katrine Knutsen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Det er riktig at risikoen for kreft ved bruk av sprøytemiddelforurensede produkter i Norge anses som svært lav.

«Bruken av slike produkter kan sees på som kortvarig. Derfor er den potensielle økningen i kreftrisiko ved denne bruken liten, men kan ikke vurderes kvalitativt, sier HK Knutsen.

Selv om etylenoksid er giftig, forårsaker ikke doser i mat akutt forgiftning. Dette betyr at hvis du ubevisst har brukt etylenoksidprodukter, utgjør du ikke en kortsiktig helserisiko.

Har det vært lignende tilfeller tidligere?

Det er ikke første gang det er funnet kreftfremkallende stoffer i mat i Norge.

Mat som inneholder sesamfrø sprøytet med sprøytemidler fra India ble faset ut i fjor.

Strengere regler fulgte for import av sesamfrø til EU og Det europeiske økonomiske området.

Mattilsynet merker seg at den økende bruken av etylenoksid i landbruket er bekymringsfull.

Vil du ha det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvorfor trekkes noe mat fra markedet i Norge?

sfgdfg

You may also like

Leave a Comment