Home » I første halvår tjente litauiske Gjensidige 1,7 millioner euro. Dumt for deg

I første halvår tjente litauiske Gjensidige 1,7 millioner euro. Dumt for deg

by Thure LindhardtForsikring ADB Gjensidige logo. Foto av Judita Grigelyts (V)
Det litauiske eiendomsforsikringsselskapet Gjensidige, som administreres av det norske forsikringskonsernet Gjensidige Forsikring, bokførte 1,747 millioner LTL i første halvår. På den tiden, i januar-juni 2020, var nettotapet 4,308 millioner euro. Euro netto overskudd.

Selskapets nettoformue økte med 1,8 %. og nådde 189,461 millioner i slutten av juni. Eur, ifølge årsrapporten for 2021 i Gjensidige.

Gnensidige oppnådde en omsetning på 57,822 millioner euro. Eur-forsikring koster 4,8 % mer enn i første halvår 2020. Bare i Litauen plukker selskapet 33,082 millioner. Eur forsikringspremier (2,9 % økning) og ifølge indikatoren 9,4 % av landets skadeforsikringsmarked.

Selskapet har også kontorer i Latvia og Estland som selger 24,74 millioner. Eur forsikringspremier, eller 7,4 % mer enn i januar-juni i fjor.

I Gjensidige økte netto premieinntekter med 21,5 % fra år til år til 40,099 millioner euro. Netto driftskostnader falt med 5,5 % til EUR 15 807 millioner. EUR.

Ved utgangen av juni hadde Gjensidige 700 ansatte, 471 av dem i Litauen (701 og 472 ansatte ved utgangen av 2020).

Gjensidige Forsikring eier 99,97 % av den litauiske Gjensidige anleggskapitalen.

Reproduksjon av BNS-informasjon i media er forbudt i media og på nettsider uten samtykke fra UAB «BNS».

Velg selskapene og emnene som interesserer deg. kilder