Home » I Norge – kjennskap til renovasjonsselskaper – Mažeikiai, nyheter, kunnskap

I Norge – kjennskap til renovasjonsselskaper – Mažeikiai, nyheter, kunnskap

by Thure Lindhardt
Deltakerne i prosjektet besøkte norske avfalls- og gjenvinningsbedrifter. Det har blitt observert at deres aktiviteter utføres meget ansvarlig og med respekt for naturen. Foto fra arkivene til Mažeikiai District Administration

9-10 November Representanter for deltakerne i det internasjonale prosjektet «Circular Waste Management» – Mažeikiai District Administration, UAB Mažeikių Komunalinis ūkis, Telšiai Region Waste Management Center og Paide kommune (Estland) besøkte norske selskaper som samler inn, behandler og resirkulerer avfall. Aktiviteter.
På besøkets første dag besøkte delegasjonen et privat selskap, Grønn Vekst (Osloregionen), som henter slam fra 5 nabokommuner. De største avfallsleverandørene er kommuner og renovasjonsselskaper. Vedkommende institusjon behandler ca 100 tusen. Tonnevis med råvarer, slam og ca 100 tusen. Tonnevis med gruveavfall. Disse materialene brukes i kompost, som selges til lokale innbyggere og byggefirmaer. Hun bruker kompost for å plante den, noe som er bra for bønder i landbruket. Omtrent 60-70 prosent. Produksjonen kjøpes av bønder. Det er den største kompostprodusenten i Norge med tre komposteringssteder i landet og rundt 30 prosent. Markeder.
Samme dag besøkte de et annet firma kalt Magic Factory. Dette selskapet har status som nasjonalt pilotanlegg. Matavfall til gjenvinning samles inn fra 1 mill. Befolkning behandler også gjødsel fra 34 gårder. Matavfall og husdyrgjødsel foredles til klimavennlig biogass, som brukes til å varme opp boliger og kjøretøy, og biogjødsel for å lage ny og økologisk mat og fôr til griser. Det er imponerende at biogassen og komposten fra avfallet som samles inn av selskapet også brukes på fabrikkområdet – til tomatdrivhus, hvor produksjonen er tilstrekkelig for alle innbyggere i regionen.

Foto fra arkivene til Mažeikiai District Administration

Fabrikken resirkulerer ikke bare matavfall, men driver også med undervisningsaktiviteter. Det er klasser for studenter som ikke bare er kjent med resirkulering av avfall, men også gjør ulike undersøkelser. Hvert år tar fabrikken inn 10.000 mennesker på utflukter og spesialtimer om sirkulær økonomi. Skoleelever (to leksjoner per dag).
På besøkets andre dag besøkte delegasjonen BIR renovasjonssentral i Bergensregionen. Dette senteret betjener Bergen kommune og åtte andre kommuner, noe som betyr at det samler inn avfall fra rundt 360 000 innbyggere og resirkulerer 151 000. Tonnevis med søppel.
I regionen er det et system «Hvor mye søppel du kaster – dette er hvor mye du betaler», som fremmer sortering ikke bare av beboerne i individuelle hus, men også av leilighetsbygg. Beboere i enkelthus har egne sorteringscontainere, fra i år vil det bli gitt ut ekstra containere for sortering av matavfall. Det ble delt ut magnetbrikker til beboere i bygårder som kan åpne containere for bygårder, slik at hver søppelsekk blir kastet og beboerne må betale for hver usorterte søppelsekk.
I Bergen ble det lagt renovasjonsrør under bakken som frakter alt deponert avfall direkte til innsamlingsstedene, slik at kommunale hentebiler ikke lenger kjører i byen og alt avfall automatisk bringes direkte til innsamlingsstedene. Prosjektet har allerede kostet Bergen kommune rundt 120 millioner euro. Eur, unntatt de underjordiske containerplassene som allerede er i drift i byen, og tok ca. 10 m.
Det private selskapet Carrot (på litauisk – Morka), som forsyner renovasjonsselskaper med informasjonsteknologi og digitaliseringstjenester, og leverer og implementerer innovative løsninger som bidrar til å drive en bedrift og tjene penger på resirkulering eller gjenbruk av avfall, har gjort et lignende inntrykk. Innsatsen til dette selskapet reduserer beløpet fra 6 millioner. kg (9 %) avfall.
Prosjektet sirkulær økonomi er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EØS og Norges regionale samarbeidsfond. Det sirkulærbaserte avfallshåndteringsprosjektet er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA og Norway Grants Fund for Regional Cooperation (mer – www.eeagrants.org).
Prosjektet er utført av Mažeikiai District Administration, Paide City Administration, Telšių UAB Regional Waste Management Center, Sumy City Infrastructure Department og prosjektpartneren – eksperten Green Business Norway AS.
Mer informasjon om prosjektet finner du på www.circular-waste.eu.

Sut. MS-41

You may also like

Leave a Comment