Home » I Norge trer nye kroneregler i kraft fredag ​​16. april

I Norge trer nye kroneregler i kraft fredag ​​16. april

by Thure Lindhardt

Denne uken startet regjeringen første fase av åpningen av Norge.

De nasjonale tiltakene for å bekjempe koronarpandemien er allerede endret flere ganger. I tillegg er det ulike handlingsnivåer som kan variere fra region til region.

Torsdag 13. april kunngjorde den norske regjeringen at enkelte nasjonale tiltak vil bli lempet. Dette vil starte åpningen av det meste av Norge. Denne lempingen av nasjonale tiltak betyr imidlertid ikke at disse tiltakene vil lempes for alle. Tiltakene vedtatt av regjeringen på nasjonalt nivå gjelder alle, og lokalsamfunn med høyere smitteforekomst kan innføre ytterligere og strengere tiltak.

Du må overholde alle nasjonale og lokale forskrifter. Handlinger for å håndtere en koronar pandemi kan være anbefalinger, forbud eller instruksjoner.

Det bør være opp til deg å vurdere hvilke tiltak som er iverksatt for å bekjempe koronarpandemien i ditt område. For retningslinjer og forskrifter som gjelder i et bestemt menighet, se menighetens hjemmeside.

Fra fredag ​​16. april vil følgende tips og regler gjelde i hele Norge:

Sosiale nettverk, private sammenkomster og arrangementer

Topp: Hold en avstand på 1 meter. Vask hendene. Hvis du er syk, hold deg hjemme.

Topp: Folk bør fortsette å begrense sosial interaksjon. Regjeringen oppfordrer folk til å møtes utendørs og ha maksimalt fem gjester hjemme. Hvis alle gjester er fra samme husstand, kan du ta imot flere gjester, men du bør kunne holde tilstrekkelig avstand mellom dem.

Topp: Barn i barnehage og barneskole kan invitere barn fra samme gruppe som gjester og invitere og besøke 1-2 faste venner som ikke tilhører en slik gruppe. Ungdom kan invitere 1-2 standhaftige venner eller besøke dem.

Topp: Det er en generell anbefaling for arrangementer som samler mennesker fra ulike miljøer og som skal utsettes eller avlyses.

Regel: Maks 10 personer kan delta på familiefeiringer som ikke holdes hjemme, for eksempel i leid rom til bursdagsselskap. Opptil 20 personer kan delta på utendørssamlinger. Barn av samme gruppe i barnehage eller grunnskole kan møte så mange voksne som er nødvendig for en forsvarlig opplæring/omsorgsprosess for barna deres.

Regel: Opptil 100 personer kan delta på arrangementer hvor alle tilskuere har en fast plass.

Regel: Maks 10 personer kan delta på innendørs arrangementer uten fast plass. Opptil 50 personer kan delta i idretts- og kulturarrangementer som samler deltakere under 20 år fra samme samfunn.

Regelen: Opptil 200 personer kan delta i utendørsarrangementer. Opptil 600 personer (fordelt på 3 grupper på 200 personer hver) kan delta på slike arrangementer, forutsatt at de sitter i fast sete og det er to meters avstand mellom gruppene.

Regel: Ved arrangementer hvor tilskuere sitter på fast sete skal arrangøren sørge for at avstanden mellom tilskuere fra ulike husstander opprettholdes. Sikkerhetsvakter er satt inn for å håndheve dette kravet om nødvendig.

Regel: Kun de som bestiller mat har lov til å selge alkohol på idrettsarrangementer. Alkohol på flaske kan handles frem til kl 22.00.

Regel: Samme vilkår gjelder for handel med flaskesprit på arrangementer og serveringssteder (barer, kafeer, restauranter etc.).

Underholdning og fritid

Regel: Alkohol på flaske kan kun selges når det bestilles mat. Alkohol på flaske selges frem til kl.

Regel: Gjestens kontaktinformasjon registreres, men gjesten må samtykke.

bedrifter

Regelen: Supermarkeder og butikker sørger for at det er en minimumsavstand på én meter mellom personer.

Innreise i Norge

Regel: De norske grensene er praktisk talt stengt for ikke-bosatte i Norge. Et unntak gjelder for norske statsborgere, som alltid har rett til å reise inn i Norge.

Regel: Regelen ovenfor har flere unntak som gjelder:

  • Utlendinger som fyller vesentlige funksjoner i samfunnet;
  • utenlandske statsborgere involvert i transport av varer og mennesker;
  • Svensk og finsk helsepersonell som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten,
  • Utlendinger som henter sine mindreårige barn i henhold til en avtalt eller spesifisert tidsplan;
  • Utlendinger kommer til Norge med spesielle grunner.

Fra 13. april det legges til rette for innreise av utenlandske arbeidstakere, som er nødvendig for å unngå nedetid i bedriften.

Regel: Alle som kommer til Norge må ta testen. Utenlandske statsborgere som reiser inn i Norge må fremvise negativ koronavirustestbevis ved den norske grensen. Testen kan ikke være lengre enn. utføres 24 Timer før ankomst til Norge. Alle må registrere seg før de kommer til Norge.

Regel: Alle personer som kommer inn i Norge fra utlandet skal settes i karantene på egnet sted eller karantenehotell. I tillegg skal alle som ikke oppholder seg på karantenehotell under karantenen også ta prøven den syvende dagen etter ankomst. Personer som kommer tilbake til Norge etter en unødvendig utenlandsreise må tilbringe hele karanteneperioden på karantenehotell.

Topp: Personer som bor sammen med noen som har reist til Norge fra utlandet oppfordres også til å settes i karantene. Du bør også ta testen 7 dager etter at en slik person kommer. Dette gjelder også dersom de ikke har vært i karantene.

Regjeringen skriver at det er visse unntak fra innreisekravene for personer som kommer til Norge. For eksempel barn under 12 år.

Mer om reise

Topp: Alle internasjonale reiser anbefales ikke. Bare de nødvendige reisene kan foretas. Arbeids- og studiereise regnes som en nødvendig reise.

Topp: Unngå unødvendige bevegelser i landet. Dette er spesielt viktig når du reiser inn og ut av områder med høy forekomst av infeksjon.

Topp: Det er tillatt å reise til leid eller privat fritidsbolig eller hotell, men reisende frarådes å bruke offentlig transport under reisen.

Topp:Hvis du reiser til et samfunn med mindre streng koronar epidemikontroll enn ditt, bør du følge samfunnets anbefalinger.

Fjernundervisning og hjemmekontor

Topp: Du kan være på campus hvis du har skjerpet tiltak for å hindre smittespredning. Det vil være tilgang til lesesaler og bibliotek. Det anbefales å unngå forelesninger og møter med et stort antall studenter. Trening i mindre grupper er mulig.

Topp: Alle som har mulighet til å jobbe hjemmefra bør jobbe hjemmefra.

Ansiktsmasker

Topp: Bruk maske når det ikke er mulig å holde en avstand på 2 meter til andre mennesker.

Idretts-, trim- og bingohaller

Topp: Barn og unge under 20 år kan være med på fritidsaktiviteter som vanlig. Det vil også være tillatt å arrangere idrettsarrangement som involverer idrettslag fra samme miljø. Det vil være mulig å gjennomføre opplæring. Barn og ungdom som trener i et idrettslag fra et annet lokalsamfunn kan konkurrere med dette laget dersom smitteomfanget tillater det.

Topp: Barn og ungdom under 20 år som driver med berøringsfrie idretter som ski kan delta i utendørs idrettsarrangement med deltakere fra samme idrettslag eller region som regionen er geografisk definert i.

Topp: Voksne kan delta på innendørsaktiviteter i grupper på inntil 10 personer, med en meters avstand mellom deltakerne.

Topp: Voksne kan delta i friluftsaktiviteter dersom de kan holde en avstand på minst én meter mellom deltakerne.

Topp: Høyt kvalifiserte idrettsutøvere kan trene normalt både utendørs og innendørs.

Kilde: NRK.NO

Vil du ha det? Bruk et sekund på å støtte Edita på Patreon!

I Norge trer nye kroneregler i kraft fredag ​​16. april

sfgdfg

You may also like

Leave a Comment