Home » I Polen er det ikke mer gass og kull fra Russland. hva med oljen

I Polen er det ikke mer gass og kull fra Russland. hva med oljen

by Gunnar Garfors

«Det er ingen gass, ingen LNG, ingen rørledningsgass, ingen gass fra Russland,» understreket sjefen for departementet for kultur og nasjonalarv på polsk radio 24 onsdag. Hun la til at importen av russisk kull også ble stoppet, og «der er ingen (russisk – PAP) olje til sjøs”.

Som hun sa, er det nå mange alternativer til å importere russisk olje, blant annet fra Nigeria, USA eller andre europeiske destinasjoner enn Russland. «I 2015 kom 100 prosent av denne oljen fra russisk retning. I år sier president Obajtek at traktaten sier at det er omtrent 10 prosent, sa hun.

«Orlens siste kontrakt er fortsatt under behandling. Her venter vi (…) på sanksjoner, for den nordlige rørledningen er ikke inkludert i sanksjonspakken. Vi håper at tysk side snart er klar for disse sanksjonene. Vi er klare fra den formelle siden, kommersiell, fra kontraktssiden, til å erstatte dette lille beløpet veldig raskt (…) Hvis det var sanksjoner i dag, ville Orlen-konsernet vært klar til å bli 0 prosent.» – vurderte minister.

Som hun understreket, venter Polen på neste europeiske råd og ytterligere sanksjoner mot Russland. Hun påpekte imidlertid at denne avgjørelsen må bæres av Tyskland.

– Problemet med avhengighet av russiske hydrokarboner er hovedsakelig på tysk side. Dette raffineriet i Schwedt er fortsatt delvis på russiske hender. Det tas gode grep, Tyskland har allerede tatt flere grep for å kvitte seg med russerne fra raffineriet, men det gjør det.» Det endrer heller ikke raffineriets tekniske kapasitet. Muligheten for behandling fra andre retninger enn Russland vil ikke bli innført, så det må være et felles vedtak – vi er klare for denne avgjørelsen – sa sjefen for Kultur- og miljødepartementet.

5. februar i år EUs embargo mot petroleumsprodukter, inkludert ferdig drivstoff fra Russland, trådte i kraft. EU-embargoen mot import av russisk ferdig drivstoff er et annet eksempel, som ble innført 5. desember i fjor. en embargo mot russisk olje og ikrafttredelsen av prisgrensen på 60 dollar for russisk olje til sjøs vedtatt av EU, G7 og Australia. per fat.

ra/ mick/

You may also like

Leave a Comment