Home » I World Democracy Index ble Litauen forbigått av Latvia og Estland, etterfulgt av Polen

I World Democracy Index ble Litauen forbigått av Latvia og Estland, etterfulgt av Polen

by Gabriel Scott

I den årlige World Democracy Index, satt sammen av det britiske politiske og økonomiske tidsskriftet The Economist, steg Litauen to posisjoner, men forble på tredjeplass blant de baltiske landene.

I 2021 Democracy Index rangerer Litauen 40. med en poengsum på 7,18 av 10. Sammenlignet med fjorårets indeks har Litauen klatret to posisjoner.

Den litauiske valgprosessen og pluralismen ble rangert i indeksen med 9,58 poeng, regjeringens virkemåte med 7,86 poeng, politisk deltakelse med 6,67 poeng, politisk kultur med 6,88 poeng og borgerlige friheter med 8, 24 poeng.

Estland rangerer først i demokratiindeksen til de baltiske statene – på 27. plass er Latvia på 38. Polen er rangert på 51. plass i denne indeksen.

Best presterte Norge (9,75 poeng), New Zealand (9,37 poeng) og Finland (9,27 poeng), etterfulgt av Afghanistan.

Resultatene av denne indeksen ble delt på mandag av den sentrale valgkommisjonen, som uttalte at i henhold til valgprosessen og pluralismen er dette «den høyeste rangeringen i regionen i østeuropeiske land som Litauen tilhører». Estland, Tsjekkia, Slovenia, Latvia og Slovakia deler samme indeks.

I 2020 fikk Litauen 7,13 poeng og ble rangert som nummer 42, i 2019 ble Litauen tildelt 7,5 poeng og rangert som nummer 37. I 2018 fikk Litauen også 7,5 poeng og ble rangert som nummer 36. Det høyeste nivået av demokrati i Litauen var i 2013–2015, og nådde 7,54 poeng.

I følge denne demokratiindeksen vil Litauen igjen bli inkludert i kategorien «Deficit Democracy» i 2021. Denne kategorien inkluderer land med frie og rettferdige valg. I følge CEC respekterer de grunnleggende sivile friheter, men det er mangler ved å ta opp demokratiske spørsmål som en underutviklet politisk kultur og lav politisk deltakelse.

Economics Index, utarbeidet av analytikere ved The Economist, er rangert på en skala fra null til 10. Den plasserer et land i en av fire kategorier: «fullt demokrati», «defekt demokrati», «blandet regime» og «autoritært regime». .» Totalt vurderte analytikerne til The Economist 167 land.

You may also like

Leave a Comment