Home » Inflasjon i Norge – vi har de siste dataene! Hvordan reagerer den norske kronen (NOK)?

Inflasjon i Norge – vi har de siste dataene! Hvordan reagerer den norske kronen (NOK)?

by Catherine Monroe

Foto: Pixabay

Prisøkningene har avtatt mer enn ventet. Statistisk sentralbyrå publiserte data om dynamikken i prisveksten i august. KPI-veksten var 4,8 %, godt under konsensusen på 5,4 %.


Invester i globale aksjer, ETFer og amerikanske opsjoner og tjen opptil 5,8 % med gratis penger!

Åpne en konto hos Freedom24


 • Kjerneinflasjonen falt fra 6,4 % å/å til 6,3 % å/å.
 • Matvareprisene i Norge steg 9 prosent fra året før.
 • Tjenestemenn i Norges Bank varslet nok en renteøkning i september, men den vil være den siste i inneværende syklus.

Inflasjonen i Norge faller! Er en annen renteøkning gitt?

Siden medianprognosen ventet at inflasjonen skulle holde seg på julinivå, er nedgangen en positiv overraskelse. Dette er gode nyheter, spesielt for sentralbanken. Selv om De siste dataene lettet presset for å heve rentenIfølge mange økonomer krever den pågående devalueringen av kronen inngrep. Det er planlagt en økning på 25 basispunkter på neste møte. Likevel er nedgangen et viktig signal som viser virkningen av pengepolitikken. Til høsten forventes nivået å stige til 4,25 % og deretter opprettholdes.

«Jeg tror rentetoppen er nær. Sentralbanken puster absolutt et lettelsens sukk etter at inflasjonen faktisk overrasket til nedsiden.» kommenterer økonom Kjersti Haugland fra DNB Markets.

Norges Bank følger først og fremst nivået på kjerneinflasjonen, som ikke inkluderer blant annet: Variable energipriser. Foreløpig i største skala Matvareprisene bidrar til den samlede økningen.

Sjekk også: Norsk kronekurs – vil den ta seg opp igjen i år? Vil dyrere olje støtte den nordiske valutaen?

Norsk krone i 2023 – mulig bedring?

Den norske kronen steg betydelig i juli. Oppgangen var imidlertid kortvarig, og selv kunngjøringer om en utvidelse av frivillige kutt i oljeproduksjonen fra Saudi-Arabia og Russland hjalp ikke på oppgangen.

Den norske kronen svekket seg mot euro til 11.43 fra klokken 11.40 kort tid før tallene ble offentliggjort.

Łukasz Klufczyński, sjefanalytiker i InstaForex Polska, tror at det vil være en økning på slutten av året og råvarevalutaer vil tiltrekke seg større etterspørsel.

Sjekk også: Dollaren blir sterkere! DXY-indeks med den beste utviklingen siden 2014!

NOK/EUR-kurser – YTD

Kilde: TradingView

Siden begynnelsen av september har også den norske kronen økt i verdi mot den polske zlotyen. Den for tiden svakere polske valutaen har størst innvirkning på NOK/PLN-kursen, noe som blant annet skyldes det nylige rentekuttet på 75 basispunkter fra Polens nasjonalbank.

NOK/PLN-kurser – YTD

FXMAG makroøkonomisk inflasjon i Norge – vi har de siste dataene! Hvordan reagerer den norske kronen (NOK)? Hva skjer videre for rentene i Norge? Blir det en ny renteoppgang i Norge? Faller kjerneinflasjonen i Norge? Faller inflasjonen i Norge? Vil rentene fortsette å stige i Norge? Norges økonomi? Hvor høy er inflasjonen? Norge faller, hvordan påvirker rentene inflasjonen i Norge, hvilken kjerneinflasjon i Norge, hvilken inflasjon i Norge, hvilken inflasjon i Norge i 2023, hvilken inflasjon i Norge i august, hvilken inflasjon i Norge i august 2023, hvilken KPI-verdi i Norge , hvilken KPI-verdi i Norge for august, hvilken KPI-indeks i Norge, hvilke inflasjonsprognoser for Norge, hvilke inflasjonsprognoser for Norge for 2023, hvilken årlig inflasjonstakt i Norge, hvilke renter i Norge, norske kroner, hvor høye norske kroner , Norsk kronekurs, NOK/EUR valutakurs, NOK/PLN valutakurs, norsk KPI, renter i Norge, inflasjon i Norge 2

Kilde: TradingView

De økonomiske utsiktene for Norge virker stabile, så SAI har gode prognoser for resten av året. På grunn av lav likviditet og avhengighet av råvaremarkedet vil det ytre miljø være viktig. Hvis en lavkonjunktur kan unngås, valutaen bør vinne. Det er verdt å huske at kuttene annonsert av OPEC+ (Saudi-Arabia og Russland) er gjenstand for månedlige vurderinger. Hvis restriksjonene utvides i løpet av de kommende ukene, kan råolje dra nytte av det Det ville også vært gode nyheter for Norge og støtte kronen på mellomlang og lang sikt.

Sjekk også: En av de viktigste valutaene er dykking! Det er på det laveste nivået mot dollar (USD) på 16 år!

You may also like

Leave a Comment