Home » Ingen lang ventetid – Norge vil skatte av dyre elbiler

Ingen lang ventetid – Norge vil skatte av dyre elbiler

by Thure Lindhardt

Ifølge Reuters planlegger den fremtidige norske regjeringen å legge moms på biler som koster over 60.000 euro (600.000 kroner). Et beløp på mer enn 25 % er underlagt omsetningsavgift. Elbiler er i dag avgiftsfrie i Norge.

Den nye sentrum-venstre-regjeringen i Norge vil forsøke å redusere systemiske privilegier for de rike. For eksempel lave avgifter (eller ingen avgifter) på dyre biler. Markedsføring av elbiler er selvsagt svært viktig, men skal ikke hjelpe på kjøp av luksusvarer.

Slike endringer, hvis de innføres, vil påvirke kjøpere av Porsche, Audi, Mercedes-Benz og Tesla elektriske kjøretøyer. Sistnevnte firma har selvsagt også billigere elbiler. Slike avgifter forventes å gi et bredere utvalg av billigere elbiler, men det er andre grunner til å avgiftsbelegge elbiler også.

Avgiftslettelser for elbiler skal gjøre dem mer attraktive for kjøpere. Målet er å redusere de negative utslippene fra transportsektoren og hjelpe folk å bytte til renere biler som fortsatt er dyrere. Denne planen kan ikke implementeres for alltid ettersom markedsforholdene endres. For det første er folk allerede klare til å kjøpe elbiler. Denne september 77,5 prosent. Alle biler registrert i Norge var elbiler. For det andre er elbiler billige, så fordeler er ikke lenger viktige når man skal velge mellom bensin eller elbil.

Før eller siden vil elbiler bli avgiftsbelagt overalt og deres privilegier forsvinner. Dette er et insentiv til å velge E i stedet for VDV, men trengs dette insentivet når VDV ikke lenger er tilgjengelig? Bensin og spesielt dieselbiler blir tross alt snart forbudt i Europa. I tillegg må elbiler også betale for veiinfrastrukturen, selv om de ikke kjøper avgiftsbelagt bensin.

You may also like

Leave a Comment