Home » Innvandrere som bor i Norge er mer ensomme og marginaliserte enn resten av befolkningen

Innvandrere som bor i Norge er mer ensomme og marginaliserte enn resten av befolkningen

by Thure Lindhardt

Statistisk analyse har vist at innvandrere i Norge opplever større følelse av ensomhet og utenforskap fra resten av befolkningen.

En rapport fra Statistisk sentralbyrå analyserer data fra flere undersøkelser. Det viser seg at nesten én av fem innvandrere har det litt dårlig med ensomhet, og nesten én av ti lider svært dårlig av ensomhet. Det er én klar forskjell for resten av befolkningen: Bare fem prosent av dem føler seg veldig dårlige over å være ensomme.

«Dette skyldes det faktum at innvandrere i større grad enn andre møter utfordringer knyttet til levekår – som lav inntekt eller dårligere helse», heter det i rapporten.

Det bor over 700 000 mennesker i Norge. Innvandrere som utgjør om lag 14 %. av den totale befolkningen i landet, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Personer med helsemessige og økonomiske problemer er sannsynligvis blant de mest utsatt for ensomhet. 25 prosent av personer med helse- og økonomiske problemer er hardt rammet av ensomhet.

Manglende kunnskaper i norsk språk, begrensede familiebånd og risiko for diskriminering eller utnyttelse trekkes frem som store faktorer som øker innvandreres ensomhetsfølelse.

– Ensomheten til innvandrerne er også knyttet til deres dårlige kunnskaper i norsk språk, det faktum at de møter diskriminering og problemer med å kommunisere med pårørende, heter det i rapporten.

Vel, de som er mindre økonomisk bekymret, har gode norskkunnskaper og samhandler ofte med pårørende, vil ha mindre sannsynlighet for å føle effekten av ensomhet.

Det ble også funnet at huseiere har mindre sannsynlighet for å føle seg ensomme enn leietakere.

«Det faktum at det å leie en bolig medfører risiko for ensomhet kan skyldes at det å leie et hjem er typisk kortvarig og tar tid å bli forankret på ett sted og utvikle sterke relasjoner med å bygge naboer og venner,» heter det i rapporten.

De med andre halvdel ikke bor i Norge er også mer utsatt for ensomhet. Rapporten fant at mangel på ektefelle eller samboer er en stor risikofaktor i Norge.

I tillegg er det å være alene, mangel på venner og mistillit til de rundt deg assosiert med mye større ensomhet.

Det er ingen signifikante forskjeller i ensomhet i forhold til ensomhet. Men, som rapporten viser, opplever polakker sjelden problemer med ensomhet. Og kvinner fra Sri Lanka, Tyrkia og Somalia er mer sannsynlig å føle seg ensomme enn menn.

Når man analyserer regionen, føler innvandrere fra Afrika og Asia seg mest ensomme og sosialt ekskludert. De er to og en halv ganger mer sannsynlig å føle seg ensomme enn resten av befolkningen.

Rapporten konkluderer med at den norske regjeringen bør ta mer generelle tiltak for å bedre levekårene og redusere ulikheter for å redusere ensomhet og sosial ekskludering.

Laget av thelocal.no.

Vil du ha det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Innvandrere som bor i Norge er mer ensomme og marginaliserte enn resten av befolkningen

sfgdfg

You may also like

Leave a Comment