Home » Internasjonale storselskaper investerer 170 millioner kroner i det norske selskapet Mem-Tech, som spesialiserer seg på hydrogen.

Internasjonale storselskaper investerer 170 millioner kroner i det norske selskapet Mem-Tech, som spesialiserer seg på hydrogen.

by Peter Østbye

TRONDHEIM, Norge, 10. mai 2022–(BUSINESS WIRE)–AP Ventures, Yara Growth Ventures, Shell Ventures, Saudi Aramco Energy Ventures og SINTEF Venture stoler på og investerer i Hydrogen Mem-Tech (HMT). HMTs palladiummembranteknologi skiller hydrogen fra bio- og naturgass.

«Vi er stolte og virkelig beæret over å ha sikret oss en av de største tidligfase-aksjeinvesteringene i et norsk teknologiselskap de siste årene,» sa Thomas Reinertsen, administrerende direktør i Hydrogen Mem-Tech.

Selskapet har utviklet teknologi for å produsere rent hydrogen fra bio- og naturgass samtidig som CO2 og andre avgasser fanges opp for bruk eller sekvestrering. HMTs palladiummembranteknologi er et resultat av mer enn 20 års SINTEF-forskning og har vært omfattende testet og utprøvd i flere år.

«Vi er veldig fornøyde med å ha funnet investorer med solid industriell og finansiell kompetanse. Jeg er sikker på at våre nye investorer vil bidra til å bringe teknologien vår til verden, sier Thor Egil Five, administrerende direktør i Hydrogen Mem-Tech.

«Vi er veldig fornøyde med å ha ledet denne finansieringsrunden for Hydrogen Mem-Tech med en sterk gruppe medinvestorer. Som en etablert investor i hydrogenverdikjeden forstår vi det spennende potensialet til denne teknologien for å frigjøre dekarboniseringsmuligheter i industrielle og mobile sektorer der reduksjon er utfordrende, sier Andrew Hinkly, partnerdirektør i AP Ventures.

Yara Growth Ventures, Yaras oppstartsfokuserte investeringsselskap, er blant de nye investorene.

– Vi tror denne lovende teknologien utviklet i Norge vil bidra til å sette i gang en ny norsk industri og øke bruken av hydrogen og ammoniakk. Dette er en av mange investeringer vi planlegger i Norge, sier Stian Nygaard, Chief Investment Officer i Yara Growth Ventures.

«Vårt firma ønsker å få fart på hydrogenøkonomien. HMTs teknologi muliggjør introduksjon av hydrogen og ammoniakk, og bidrar til fremgangen samfunnet trenger for å skape en renere energifremtid. Vi er veldig glade for å hjelpe dem med å ta de neste stegene og utforske de mange potensielle bruksområdene på tvers av alle bransjer, sier Bilal Ahmad, Venture Principal hos Shell Ventures.

«For Saudi Aramco Energy Ventures er denne investeringen i HMT av høy strategisk betydning. Hydrogen- og karbonfangstteknologier er av største betydning for Aramco, og vi ser frem til å samarbeide med HMT ved å bruke deres unike gassseparasjonsmembraner og alle fordelene deres, sier Richard Riggs, investeringsdirektør i Saudi Aramco Energy Ventures.

«Vi er veldig glade for å jobbe med denne gruppen av høyt respekterte og høyt kvalifiserte venturekapitalister som vil bidra til HMTs kommersielle suksess. Den underliggende teknologien er lisensiert fra SINTEF og vår investering i HMT støtter vårt kjerneoppdrag: Teknologi for et bedre samfunn, hvor vi investerer i selskaper med SINTEF-teknologier, sier Asle Jostein Hovda, investeringsdirektør i SINTEF Venture.

Lære mer om: https://hydrogen-mem-tech.com/

Teksten til pressemeldingen som er et resultat av en oversettelse skal på ingen måte anses som offisiell. Den eneste autentiske versjonen av pressemeldingen er pressemeldingen på originalspråket. Oversettelsen skal alltid sammenlignes med kildeteksten, noe som vil danne presedens.

Se kildeversjonen på businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220510005728/en/

kontakter

Thomas Reinertsen, administrerende direktør
(+47) 930 90 494
thomas.reinertsen@hydrogen-mem-tech.com

You may also like

Leave a Comment