Home » JURIDISK HJELP PÅ POLSK

JURIDISK HJELP PÅ POLSK

by Gunnar Garfors

skilsmissesak? Atskillelse? aktivaallokering? Hva med arv, barnepass eller erstatning eller strafferett?


 

Hvis du befinner deg i en vanskelig livssituasjon og søker effektiv juridisk bistand på polsk, norsk eller engelsk, inviterer vi deg til å samarbeide.

Advokatfirmaet ble etablert i 1941 og har allmennpraksis i Namsos med møterett for Høyesterett.


 

Vi behandler saker over hele landet og samarbeider med advokater i Polen når det er nødvendig.


 

Før vi aksepterer saken analyserer vi ulike løsninger for å oppnå best mulig resultat til lavest mulig kostnad for oppdragsgiver. Vi sjekker alltid om gratis juridisk rådgivning er tilgjengelig og om klienten har en forsikring som kan dekke det meste av advokatutgiftene (inntil 80%).


 

Vi legger ikke skjul på den sanne juridiske situasjonen for klienten og påpeker eksisterende risikoer og vanskeligheter. Hvis det viser seg at det ikke er mulig å vinne en bestemt sak, vil vi prøve å finne et kompromiss og gi råd om tiltak som tar sikte på å minimere mulige tap og kostnader.


  


Værsåsnill kontakt oss:

Kontakt på polsk:


Edyta Maria Majka


Advokat full makt


Tlf. 48 03 11 03


 


Advokat Ivar Hustad AS


Postboks 100


7801 Namsos


 

Det er mulig å organisere en nettsamtale: Skype, Teams, Messenger.


 

You may also like

Leave a Comment