Home » Kampen om nyheter om en plass på medieagendaen. Hva hjelper å vinne?

Kampen om nyheter om en plass på medieagendaen. Hva hjelper å vinne?

by Peter Østbye

Internett-nyhetsportaler, som utrettelige hauger av kunnskap, skaper en informativ diskurs om offentlige nyheter, og det konstante behovet for informasjon kodet inn i genene til moderne medier presser journalister til å tilfredsstille nysgjerrigheten til både det kjedelige marerittet og leseren tidlig om morgenen.

Uansett, både avissider og virtuelle nyhetsportaler har sine begrensninger, og presser nyhetsprodusenter inn i såkalte portvaktposisjoner. Så hvilke våpen brukes av nyheter som konkurrerer på mediearenaen for å fange lesernes oppmerksomhet?

Forskere som er interessert i massekommunikasjon har lenge diskutert hva som hjelper ulike meldinger med å komme inn i overskriftene til aviser eller hete nyhetsseksjoner på nettportaler.

På toppen – negative nyheter

Allerede i 1922. Den amerikanske forfatteren og politiske kritikeren Walter Lippmann begynte å snakke om egenskapene til nyheter som påvirker deres utvelgelsesprosess. Senere har de norske forskerne Johan Galtung og Mari Holmboe Ruge (1965) gitt viktige bidrag til utviklingen av denne kunnskapslinjen og lagt grunnlaget for verditeorien om samtidsnyheter.

Hovedspørsmålet som har plaget forskere er: Hvordan blir visse hendelser til nyheter? Hvorfor ignorerer for eksempel media ofte eller tar lite hensyn til kulturnyheter, men publiserer likevel så mange artikler i dag om en eksklusiv forbrytelse eller dramaet i en felles meningsdanners personlige forhold?

Forskning har ført til konklusjonen at i tillegg til organisatoriske eller økonomiske faktorer, påvirker også nyhetsverdien og nyhetsverdien som skapes av kombinasjonene (nyhetsverdien) forekomsten av en hendelse. Nyhetsvurderinger er ikke annet enn et slags kriteriesystem som gjør det lettere for journalister å ta stilling til når de skal velge emner som er verdt å vite, noe som kan bidra til å få mer oppmerksomhet fra lesere eller lyttere.

Analysen av medieinnhold utført i ulike studier har gjort det mulig å finpusse listene over nyhetsverdier, som er oppdatert flere ganger for å reflektere aktuelle faglige hendelser. Til tross for forskjellene i klassifiseringssystemene for de foreslåtte kriteriene, er de fleste enige om de fleste forskerne.

For eksempel antas det at de negative, geografisk nære, personaliserte, store konflikthendelsene, negative konsekvensene, følelsene, elitene osv. som finner sted på dette tidspunktet vil øke tilgangen til den offentlige agendaen.

Dermed vil korrupsjonsskandalen til den litauiske offentlige institusjonen, ledsaget av sløsing med skattebetalernes penger, sannsynligvis oppheve nyhetene om New Zealand-samfunnets gode praksis i å bekjempe klimaendringer uten konkurranse.

De negative, geografisk nære, persontilpassede, større begivenhetene som finner sted på denne tiden vil ha flere muligheter til å komme inn på den offentlige dagsorden.

KTU Forskning – Politiske reformer

Du trenger ikke se langt etter andre eksempler. Kort om en av dem. Under prosjektet «Life Cycles of Political Problems in the Lithuanian Media» utført av gruppen av unge forskere fra Kaunas University of Technology (KTU), analyserer forskere hvordan ulike politiske reformer kommuniseres i de mest populære litauiske nyhetsmediene.

En slik politikkreform er 2018-endringene i prosessen med å betale heltidslærere som ble innført. For analysen av denne saken ble forskningsdataene innhentet ved å se nyhetsartikler publisert på de mest populære litauiske nettnyhetsportalene: DELFI og 15min.lt. Mediaskopas medieovervåkingstjeneste ble brukt til å velge artiklene. Undersøkelsesperioden dekket året 2016. 13. desember – 2020 1. september periode.

Dette viser dataene fra den aktuelle studien i årene 2017-2020. I perioden 2018, med unntak av 2018, var media preget av relativt liten interesse for temaet. III. og IV. kvartal. Interessant nok ble mer enn halvparten av alle artiklene i undersøkelsesutvalget publisert i løpet av denne korte tidsperioden. I begynnelsen av kommunikasjonen, på de to mest populære litauiske internettportalene, kunne leserne finne i gjennomsnitt fem artikler per måned der reformen kun ble nevnt eller diskutert som hovedtema for nyhetene, og under kommunikasjonstoppen nådde dette tallet seg. økt drastisk til nesten 90.

Så hva skjedde med at nyhetsprodusentenes manglende oppmerksomhet til de planlagte endringene klarte å kort tid kolonisere den litauiske offentlige nyhetsagendaen?

Selvfølgelig vil den mest direkte responsen ikke bare være manglende oppfyllelse av lærernes forventninger, undervurderingen av den første virkningen av politikkendringen, spenningene mellom interessegrupper, den offentlige reaksjonen og den langvarige lærerstreiken i reformen av utdanningssektoren. prosess, men på tvers av regjeringen. Og det ville være sant.

En av mange

Imidlertid kan denne situasjonen også sees fra perspektivet til tilhengere av nyhetsteori, som diskuterer verdien av en annen reform som en nyhetshendelse under implementeringen.

Kommunikasjonen av denne reformen gikk gjennom en enkelt syklus med oppmerksomhet i løpet av studieperioden, og startet med identifiserings- og diskusjonsfasen av problemet, etterfulgt av søket etter løsninger og til slutt perioden etter problem som trette faget.

I begynnelsen av diskursen var lav lærerlønn bare en av sakene som synliggjorde lærernes sårbarhet som sosial gruppe. Selv da ser reform som en nyhetshendelse ut til å ha hatt i det minste noen verdier i porteføljen som kan øke konkurransen blant andre nyheter: negativitet, geografisk nærhet, publisering av lærernes personlige opplevelse, mer enn bare eksponering og snart.

Det må imidlertid erkjennes at i konteksten av det moderne Litauen var det et av mange problemer med lett forutsigbare årsaker og en mønstret fremstilling av den lidende berørte gruppen.

Artikler om urettferdig betaling av lærere dukket med jevne mellomrom opp i den offentlige diskursen, og sank til bunnen av havet av sanne og falske nyheter. Der sykepleiere, politifolk, brannmenn etc. klaget på underbetalt lønn. fragmentariske uttalelser fra sosialt relevante grupper.

Emnets retur

I 2018 var andre halvdel annerledes. Reformen av lærernes lønn har begynt å øke deres potensiale som nyheter. I tillegg til de ovennevnte egenskapene hadde hun allerede konflikt, bedrag, siktelse, drama, menneskelig interesse, nyhet og så videre. Frimerker gjorde det mye lettere å konkurrere med andre nyheter, og lesere og lyttere ble lokket til å delta i det sosialt konstruerte «realityshowet for lukkede lærere ved departementet».

Denne gangen ble problemet ikke lenger oppfattet som en hodepine for et lukket fellesskap av lærere, men som en gåte for samfunnet for øvrig, som forstyrret tilgjengeligheten og kvaliteten på offentlig verdi – utdanning. Selv om dette eksemplet i utgangspunktet avslører de delikate sosioøkonomiske problemene i landet vårt, kommunikasjonshullene til offentlige institusjoner, forutsetter det også hvilke hendelser som bidrar til å skape store overskrifter.

Hvorfor er det viktig å snakke om det? Til tross for det skiftende medielandskapet og de stadig økende mulighetene for lesere og lyttere til å skreddersy informasjonsflyten som når dem, er nyhetsmedienes rolle i å skape et offentlig informasjonsfelt fortsatt betydelig.

Innvirkning på kollektiv frykt

Det er studier hvis resultater viser sammenhengene mellom agendaen skapt av media og den sosiale oppfatningen og verdsettingen av sosialt konstruerte hendelser i den (f.eks. Arendt, Scherr, 2019).

I prinsippet er det verken god eller dårlig praksis å innlemme nyhetsverdier i informasjonsutvelgelsesprosesser. På den ene siden kan det være svært nyttig å rette oppmerksomheten til mettede nyhetsbrukere på sensitive saker og annen informasjon som er relevant for utviklingen av et demokratisk samfunn.

På den annen side kan disse tiltakene bidra til å skape et partisk, forvrengt hierarki av samfunnsproblemer, gi næring til kollektiv frykt og, i tilfellet med eksemplet som presenteres, gi næring til ytterligere mistillit til offentlige institusjoners evne til å nå ut til medlemmer av samfunnet.

You may also like

Leave a Comment