Home » Karbonfotavtrykket til finsk lys ble beregnet

Karbonfotavtrykket til finsk lys ble beregnet

by Thure LindhardtSendt: 23.11.2021 13:11

Foto av Vladimiro Ivanovo (V)

Økologien til den finske ørreten overgår nordmenns. Dette er gjort av det finske senteret for naturressurser.

En gang i uken, så snart et måltid byttes ut med et måltid, reduseres matens karbonavtrykk med 5-6 %, ifølge ekspertene ved Naturressurssenteret, som gir nøyaktige data knyttet til karbondioksidopptak, emballasje og transport av produkter.

Den fritt voksende Uvis-en som kommer på forbrukerens bord etterlater selvsagt også det minste spor av karbon. I likhet med Rao-portalen yle.fi utgjør den bare en tiendedel av en Pt CO2 fra svinekjøtt.

I fangenskap er den finske elva mer miljøvennlig enn den norske elva, som er mye rikere.

Men som Naturressurssenteret påpeker, har plantebasert mat minst innvirkning på miljøet.

Velg selskapene og emnene som interesserer deg. Kilder.