Home » Kravene for å bli norsk statsborger er i endring

Kravene for å bli norsk statsborger er i endring

by Gabriel Scott

Norge vil innføre strengere språkkrav for de som ønsker å bli statsborgere innen juli.

Det påkrevde nivået i norsk endres fra A2 til B1 i henhold til Common European Framework of Reference for Languages.

A2 refererer til det opprinnelige språknivået og B1 regnes som flytende eller semi-flytende.

I tillegg avvikles obligatoriske norskspråklige og sosiale klasser for de som søker statsborgerskap.

Unntaket fra de nye språkkravene gjelder dersom søkere ikke kan oppnå muntlig norsk B1 på grunn av personlige forhold eller helseproblemer.

Siste dato for regelendringen er foreløpig ikke fastsatt, men Kunnskapsdepartementets forslag legger opp til at endringene skal gjelde tidligst 1. juli 2021.

Søkere om statsborgerskap vil ikke være underlagt det nye kravet før 1. juli 2021.

Reglene for å søke om statsborgerskap i Norge kan variere avhengig av den enkeltes spesifikke situasjon, herunder faktorer som personens eksisterende statsborgerskap, lengden på oppholdet i Norge, og om personen er gift med en nordmann eller har en norsk partner. .

Grunnregelen er at søkeren har bodd i Norge i minst syv av de siste ti årene. For de som er gift med nordmenn eller har registrert partnerskap, er denne perioden redusert til tre år.

Påmeldingsavgiften for voksne er 3.700 kroner, barn slipper å betale avgift.

Du kan prøve å bestå norsk statsborgerskapsprøve her.

Vil du ha det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Kravene for å bli norsk statsborger er i endring

sfgdfg

You may also like

Leave a Comment