Home » «Krisen har fremskyndet transformasjonen av jernbanene», ønsket lederen av Alstom velkommen

«Krisen har fremskyndet transformasjonen av jernbanene», ønsket lederen av Alstom velkommen

by Thure Lindhardt

Lagt ut 26. november 2021 kl. 06:45Oppdatert 26.11.2021 kl. 06.51

Hvilken innvirkning hadde helsekrisen på din bedrift?

Som andre kriser før den, var helsekrisen en bevisstgjøring for samfunnet vårt og har fundamentalt endret forholdet vårt til mobilitet. Trafikkvolumet har allerede kommet tilbake til rundt 80 % i de fleste jernbanenett, med fritid som returnerer raskere enn yrkesaktivitet. I tillegg fører økningen i fjernarbeid, kombinert med en forbedring av transporten, til at folk flytter lenger bort fra arbeidsplassen for å få bedre livskvalitet. Dette reduserer ikke behovet for mobilitet, tvert imot har krisen fremskyndet transformasjonen av vår industri.

Er behovet for å redusere CO2-utslipp forenlig med en slik utvikling?

Mobilitet er kjernen i debatten om global oppvarming i dag. Dette er normalt, det står for 25 % av CO-utslippene2, og det er den eneste sektoren hvis utslipp har fortsatt å øke den siste tiden. Toget skal bli ryggraden i bærekraftig mobilitet. Den har uovertruffen transportkapasitet og holdbarhet sammenlignet med andre transportformer. I løpet av livet tilbakelegger et tog 100 ganger flere kilometer enn en bil og tar betydelig mindre plass i forhold til antall personer som fraktes. For eksempel tilsvarer den daglige kapasiteten til RER A den til ringveien med 8 ganger mindre plassbehov! Når strømmen er grønn, forblir toget det «reneste» transportmiddelet, selv om andre transportformer gradvis elektrifiseres. Faktisk er energiforbruket per passasjer på et tog ti ganger lavere enn for en passasjer i en bil, til og med elektrisk.

Hvordan vil markedet utvikle seg?

Jernbanetransportmarkedet har alltid vokst litt raskere enn globalt BNP, med en vekst på 3-4 % per år. I dag skaper store investeringsplaner som president Bidens program, som lover å bli helt gigantisk, og den europeiske «Green Deal» en akselerasjonsbevegelse som trekker markedet enda høyere. Vi vet ennå ikke nøyaktig hvor stor andel som skal gå til jernbanen eller hvordan utgiftene fordeles på infrastruktur og materiell. Men de nevnte summene er beregnet på en slik måte at det ikke er pengene som vil være den begrensende faktoren, men opptrappingsevnen til operatører og produsenter – spesielt personellmessig, for å kunne møte etterspørselen.

Hvordan integrerer du dagens knapphet på råvarer og inflasjonsrisiko?

Som i mange bransjer er det risiko for flaskehalser, spesielt med elektroniske brikker. For øyeblikket er det mer en usikkerhetsfaktor enn en blokkering. Ingen fabrikker ble stengt. Vi bruker ikke de samme komponentene som telefon-, datamaskin- eller bilprodusenter, og leverandørkjedene våre er mye lengre. Det beskyttet oss først, men det vil ikke gjøre det for alltid. Trusselen om inflasjon i råvarepriser eller lønninger påvirker oss også. Vi har imidlertid den fordelen at vi har langsiktige kontrakter, hvorav de fleste inneholder revisjons- og indekseringsklausuler.

Frankrike, som var klart foran med sin TGV som ble introdusert for førti år siden, er ikke i ferd med å bli forbigått av andre land når det gjelder å modernisere jernbanene sine?

Nei, Frankrike er fortsatt et flott jernbaneland. I den franske rehabiliteringsplanen ble rehabilitering av nettet og vedlikehold av det prioritert. Andre land som Nederland eller Norge har bestemt seg for å fokusere innsatsen på andre punkter som skilting. Når det gjelder rullende materiell, er fremtidens TGV, tilgjengelig for SNCF fra 2024, det mest avanserte toget som er tilgjengelig i Europa! Designet til siste TGV-generasjon skiller seg sterkt fra dagens tog. Med 20 prosent økning i setekapasitet og 20 prosent reduksjon i energiforbruk er det i stedet det mer priseffektive toget. Altså en ekstremt lønnsom investering. Ved å samle all teknologien i lokomotivet og ikke lenger distribuere den til togene, vil dette toget gjøre det mulig å tilby ulike typer tjenester om bord: et viktig punkt i en tid da nettene i Europa er deregulert. Den neste TGV for Amtrak i USA vil være basert på samme teknologi som fremtidens TGV.

Endelig er det hydrogen. For oss den mest passende teknologien for lange avstander på opptil 1000 km. Den har samme funksjonelle egenskaper som diesel og forbedrer passasjeropplevelsen betraktelig når det gjelder komfort.

Toghastigheten har nådd en øvre grense, hvilke andre alternativer er det for toget?

Bygging av ny infrastruktur blir stadig vanskeligere og dyrere. Metningen av de eksisterende linjene må derfor prioriteres. På TGV-strekningen Paris-Lyon vil for eksempel det nye signalsystemet øke kapasiteten fra 13 til 16 tog i timen. Bruker man i tillegg nye TGV-er som kan frakte 20 % flere passasjerer, øker dette kapasiteten med 40 % med samme infrastruktur. I bytrafikken har overgangen til et nytt signalsystem ombord, den mye jevnere direkte tog-til-tog-kommunikasjonen, samme effekt. Dette forkorter intervallene mellom to underjordiske tog fra nitti til seksti sekunder og forenkler vedlikeholdet betraktelig. Den første søknaden vil være på nærmeste Lille metro, deretter på linje 18 på Grand Paris Express.

Vi snakker mye om rene motorer, men når skal du levere din siste dieselmotor?

I Europa planlegger de fleste nettverk å fase ut diesel rundt år 2035. Dette drivstoffet har to ulemper: Det bidrar til produksjon av CO. på2 og det avgir partikler. Noen av togene som vi leverer i dag er derfor allerede klare til å konverteres til elektrisitet eller hydrogen, fordi levetiden til en multippel enhet er førti år. I USA er saken viktig, fraktindustrien er praktisk talt den andre forbrukeren av diesel bak hæren! Det er i hovedsak tre løsninger. Du kan elektrifisere sporene, noe som er svært kostbart og krever mye vedlikehold. Du kan også bruke batterier, men strømmen begrenser lengden på turene til rundt 100 km. Endelig er det hydrogen. For oss den mest passende teknologien for lange avstander på opptil 1000 km. Den har samme funksjonelle egenskaper som diesel og forbedrer passasjeropplevelsen betraktelig når det gjelder komfort.

Hvordan kan den økonomiske ligningen for hydrogen se ut, tatt i betraktning tilleggskostnadene?

Alstom er spesielt stolt over å ha vært banebrytende for denne teknologien. Den første forskningen startet i 2014 og våre første prototyper ble rullet fire år senere. I dag har vi bestillinger på hele flåter og neste år vil en rute i Nord-Tyskland kun kjøre med hydrogentog. Våre konkurrenter har også gått inn på dette markedet. Kostnadene er 15-20% høyere ved kjøp, men lavere ved bruk. Hydrogentoget er nå svært konkurransedyktig takket være bruken av «grå» hydrogen. Den store bruken er derfor «grønt» hydrogen, som produseres fra fornybar energi til den beste kostnaden. I Nord-Tyskland har vi for eksempel en stor kilde til lokalprodusert fornybar energi og hydrogen er en smart måte å lagre den på ved overproduksjon. Da har vi strøm til en mye rimeligere pris.

Kan vi virkelig stoppe nedgangen i godstransport på jernbane?

I Frankrike er det et ønske om å gjenoppta godstrafikken. Det er sant at denne aktiviteten har lidd av nettverksvansker, men dens fortsatte fornyelse vil være nyttig. Godstrafikken fungerer bra i enkelte land, som Tyskland, hvor industrilandskapet er mer spredt enn i Frankrike, noe som gjør at tog med lastede vogner kan kjøre i begge retninger. I Nord-Amerika har godstog til og med prioritet fremfor passasjertog, da store nettverk eies av godsselskaper. Et annet interessant eksempel: silkeveiene mellom Europa og Kina. Vi har også en fabrikk i Kasakhstan som produserer lokomotiver til disse linjene.

Den kinesiske trusselen fungerte som argument for overtakelsen av Bombardier Transport, men er den ikke grovt overvurdert?

CRRC [le géant ferroviaire chinois, NDLR] har en sterk vilje til å globalisere, selv om det ikke ser ut til å gå så fort som de annonserte. Det viktigste i vår bransje er innovasjon! For å være innovativ må du være både disruptiv og tilstede overalt – i alle land og i alle produktlinjer. Derfor er det nødvendig å lytte nøye til alle markeder og finansielle, menneskelige og teknologiske kapasiteter. Jeg håper at Alstom vil bringe de teknologiske gjennombruddene i jernbanesektoren. Vi er i et avgjørende øyeblikk som revolusjonerer mobilitet, og vi er midt i det, det er fascinerende.

Hans reise

Henri Poupart-Lafarge, 52 år gammel, X-Ponts og utdannet ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), begynte sin karriere i Verdensbanken i Washington i 1992 før han begynte i Jean Arthuis Department of Economics and Finance. Han begynte i Alstom i 1998 som leder for investorrelasjoner og ansvarlig for ledelseskontroll. Fra midten av 2011 og frem til han ble utnevnt til administrerende direktør 1. januar, var han suksessivt finansdirektør i konsernet, president for nettverkssektoren og deretter president for Alstoms transportdivisjoner februar 2016.

Nyhetene hans

Etter fiaskoen i fusjonen med tyske Siemens, som ble avvist av kommisjonen på konkurransegrunnlag i 2019, ledet Henri-Poupart Lafarge overtakelsen av sitt kanadiske alter ego Bombardier Transport, en aktør han kjenner godt om aksjekontrakter i samarbeid. En transaksjon som er veldig forskjellig fra den forrige siden Alstom denne gangen er i en sterk posisjon og klarte å eliminere en konkurrent til å bli klart nummer to i verdensjernbaner bak det kinesiske CRRC ved å spille på komplementariteter og øke sin verktøyindustri. Siden integreringen av Bombardier i slutten av januar 2021, har proforma-salget til det utvidede konsernet nådd 14 milliarder euro. I dag er Alstom til stede i 70 land og sysselsetter mer enn 70 000 personer, inkludert 12 500 i Frankrike.

You may also like

Leave a Comment