Home » Levits oppfordrer innstendig til etablering av ministerstillinger for å tilpasse latvisk offentlig administrasjon til behovene til det 21. århundres samfunn – Samfunn og politikk – Nyheter

Levits oppfordrer innstendig til etablering av ministerstillinger for å tilpasse latvisk offentlig administrasjon til behovene til det 21. århundres samfunn – Samfunn og politikk – Nyheter

by Thure Lindhardt

Ifølge Justīne Deičmane, leder av mediesenteret til presidentkanselliet, ble statens første person introdusert fredag ​​på et møte med Saeima Ināra Mūrniece (NA) talskvinne og Saeima-ledere. et slikt initiativ foran parlamentariske grupper i Riga slott.

Presidenten er av den oppfatning at Latvia, som et moderne europeisk land, må være i stand til å reagere hensiktsmessig og raskt på den dynamiske epoken og det dynamiske miljøet til det 21. som ikke lenger er i stand til å gjøre det.

Med det foregående i tankene, har den første personen i staten utarbeidet et lovgivningsinitiativ for å endre loven om strukturen til ministerkabinettet for å tilpasse latvisk offentlig administrasjon til samfunnets behov i det 21. århundre. Levits diskuterte de foreslåtte endringene med Saeima-politikere fredag.

Presidenten understreket at det tradisjonelt vertikale departementssystemet, strengt adskilt fra ansvarsområdene, ikke var i stand til å forvalte og utvikle de områdene som er viktige for livskvaliteten i samfunnet og hvor det kreves et effektivt tverretatlig samarbeid. Under møtet ble demografi, barns rettigheter og familiepolitikk, informasjons- og kommunikasjonsteknologiledelse, digital politikk og styring, Latvias informasjonsromspørsmål, landets grønne kurs og bærekraft identifisert som mulige områder.

Derfor mener presidenten at loven om statsrådsstrukturen bør gi mulighet for å utnevne en politisk ansvarlig tjenestemann på statsrådsnivå til å behandle tverrgående spørsmål som er viktige for samfunnet og nasjonal utvikling. Etter anbefaling fra statsministeren ville ministerkabinettet bestemme i hvilke tverrgående områder det er nødvendig å opprette statsministerens stilling og bestemme området for hans politiske ansvar.

En slik portefølje av politiske aktiviteter kan opprettes for hele regjeringsperioden eller for en bestemt tidsperiode, ifølge Levit, for å koordinere et politikkområde av offentlig interesse eller for å løse et spesifikt problem som er utover kompetansen eller kapasiteten til de «klassiske» departementene.

Denne tjenestemannen vil få rett til å sette på dagsordenen til ministerkabinettet de forslagene som er nødvendige for forvaltning av horisontale områder i hans ansvarsområde, rett til å beordre implementering av de respektive politikkene vil bli gitt, men ikke stemmerett ville bli gitt på statsmøtene.

Presidenten mener at en slik løsning i stor grad vil lette regjeringens arbeid og gjøre den mer konstruktiv og effektiv for å nå visse regjeringsmål.

Presidenten påpekte også at i det 21. århundres Europa eksisterer slike modeller for kombinert ledelse i de fleste av EUs medlemsstater. I tillegg til de «klassiske» ministrene er det ministre uten portefølje, ministre med spesielle oppgaver i statsministerkontoret, statsråder, delegerte ministre og andre som Tyskland, Frankrike, Estland, Danmark, Slovenia, Ungarn, Irland, Malta , Norge, Portugal, Sverige. Disse «spesielle» eller «sekundære» regjeringsmedlemmene, i motsetning til «klassiske» statsråder, har ikke eget departement, men jobber innenfor et «klassisk» departement eller under statsministeren.

Endringene som presidenten foreslår i loven om strukturen til ministerkabinettet, som han snart vil presentere for Saeima, vil tre i kraft når de neste Saeima blir sammenkalt.

Presidenten kunngjorde også at arbeidet med det planlagte lovinitiativet – endringer i loven om finansiering av politiske organisasjoner – pågår ettersom nye forslag er forhandlet med eksperter og må innlemmes i de kommende lovendringene.

You may also like

Leave a Comment