Home » Litauen og Norge låner vaksiner av hverandre

Litauen og Norge låner vaksiner av hverandre

by Thure Lindhardt

Det ble i dag signert en vaksinelåneavtale med Kongeriket Norge. Det var Norge som svarte på Litauens tidligere oppfordring til europeiske land om å låne Janssen-vaksiner (produsert av Janssen Pharmaceutica NV), som for tiden blir stadig mer populære i vårt land. Norge har på sin side søkt om lån for Comirnaty (produsert av BioNTech og Pfizer). Lånte vaksiner skal returneres.

Litauen 100 tusen. Janssen tar doser av vaksinen fra Norge neste uke. Selv om vi reserverte nesten 700 tusen fra produsenten. De faktiske dosene av Janssen-vaksinen som vi tar sikte på å motta innen utgangen av dette året er fortsatt for små til å dekke offentlig etterspørsel – bare rundt 90 000 er mottatt så langt. Doser av denne vaksinen.

En tilsvarende mengde Comirnaty – 100 620 doser av vaksinen – vil forlate Litauen til Norge neste uke. Det er viktig å merke seg at tildelingen av Comirnaty-vaksiner ikke har noen innvirkning på vaksinasjon i Litauen ettersom det for tiden er mer enn 500 000 mennesker i fryseren. Doser av denne vaksinen. I tillegg mottar vi jevnlig rundt 100 000 flere. boksene hans.

Denne vaksinelånesaken er en engangsavtale, men muligheten for videre samarbeid i fremtiden er ikke utelukket.

SAM pressekontor

You may also like

Leave a Comment