Home » Må man bare bruke påsken i Norge? Rekka strammer skruen

Må man bare bruke påsken i Norge? Rekka strammer skruen

by Thure Lindhardt
Følgende er regjeringens anbefalinger for påsken 2021:

– Å reise til utlandet anbefales ikke med mindre det er helt nødvendig. Du bør også unngå unødvendige reiser i Norge

tur til et (eget / leid / leid) fritidstilbud fortsatt kan gjennomføres under strenge hygienebestemmelser. Du kan reise med folk du bor sammen med / dine slektninger

– smitteverntiltakene i lokalsamfunnet ditt må følges

– Dersom noen reiser til kommunen med mindre strenge tiltak enn kommunen de bor i, bør de likevel følge anbefalingene som gjelder i deres bostedskommune

– Personer i karantene/venter på prøvesvar bør ikke reise i påsken (ikke engang til sykehuset)

– Du kan reise til hotell i landet, men du bør holde avstand til andre gjester og begrense tiden på offentlige områder. Hvis noen er fra et område med høy smitterate, bør de ikke reise til hoteller eller lignende overnattingssteder med et stort lokalsamfunn

– Ved helt nødvendige utenlandsreiser (f.eks. barn som ønsker å besøke foreldrene sine i et annet land) er det svært viktig å være forsiktig under reisen og å overholde karantenebestemmelsene og prøvekravene ved retur til Norge

Som informert Justisdepartementet gjøres det unntak av alvorlige velferdsgrunner, f.eks.

– Reiselivsbedrifter bør vurdere å begrense tilgangen til offentlige områder for å redusere smitterisikoen og gjøre det lettere å etterleve smittevernanbefalingene

– mer enn 10 sosiale kontakter per uke bør unngås

– Unngå å ha mer enn 5 gjester i ditt eget hjem. Hvis lokale myndigheter råder deg til å unngå besøk, enten det er hjemme, på sykehus osv.

– For områder med høy smittefrekvens og strenge lokale tiltak anbefales ikke kvelds-/nattbesøk i påsketiden. Barn og unge under 20 år som bor alene kan fortsatt besøke 1-2 venner

– Unngå å besøke steder med høy konsentrasjon og avstand, som restauranter, lekeplasser, badeland og lignende. Du kan reise til feriesteder, men unngå folkemengdene

– Regler, retningslinjer og anbefalinger for arrangementer gjelder under gudstjenester og andre religiøse markeringer og sammenkomster i påsken. Du bør ikke delta på slike møter utenfor ditt eget lokalsamfunn.

Regjeringskommuniké

You may also like

Leave a Comment