Home » Markedet forventer kun én renteøkning i juni i Norge – Puls Biznesu

Markedet forventer kun én renteøkning i juni i Norge – Puls Biznesu

by Gunnar Garfors

Ifølge en fersk Reuters-undersøkelse blant økonomer var det ventet at norske politikere la rentetakene uendret på mai-møtet og heve renten en måned senere.

Foto Odin Jaeger/Bloomberg

Spesialister forventer at Norges Bank holder renten på vent på 0,75 % på neste ukes møte. og først i juni vil den bestemme seg for å stramme inn pengepolitikken igjen.

Norges Bank har tidligere sagt at de vil fremskynde prosessen med renteøkninger i år og neste år, og forventer ytterligere syv rentehevinger innen utgangen av 2023, noe som vil bringe renten til 2,5 prosent.

Den betydelige akselerasjonen i inflasjonen, som steg til 4,5 % i mars, taler for en sterkere innstramming. på årsbasis, selv om det bør understrekes at grunnlaget, unntatt sensitive mat- og energipriser, vokste «bare» med 2,1 %, bare så vidt over sentralbankens langsiktige mål på 2 %.

De fleste analytikere antar at renten når nivået 1,0 prosent i slutten av juni, når neste renteheving skal skje.

© ℗

You may also like

Leave a Comment