Home » Mediju politika Latvijā – kādu to vēlamies?

Mediju politika Latvijā – kādu to vēlamies?

by Gabriel Scott

Mediju Viedokļu Dažādība Un Kvalitatatīva Mediju Darbība, īpaši Ziņu Jomā, IR Svarīgs Temats Gan Latvijā, Gan Arī Eiropas Savienībā, Kur Centuring Mērķi IR Informācijas Viedokīnas Viedokļu, Gan Arī Eiropas Savienībā, Kur Centuring Mērķi IR Informācijas.

Saturs turpināsies pēc reklamas

annonse


Šobrīd mes dzīvojam, izjūtot agresīvu ārvalstu informatīvo un økonomisk politiku, tāpēc nepieciešami ir spēcīgi mediji Latvijā.

Latvijas mediju tirgus ierobežotais apmērs un resursi nedod iespēju medijiem pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas demokrātiskas valsts iekārtas, sociālā dialoga, sabiedriskās domastel veidošrīšan.

Globālās digitālās plattformer kā «Facebook» un citas piesaista aizvien lielākus reklāmas izdevumus, tai skaitā no Latvijas. Tā rezultātā Latvijas medijiem samazinās reklāmas ienākumi, kas neļauj pilnvērtīgi attīstīt kvalitatīvu mediju saturu. Mediju vides ierobežotais finansējums neveido pietiekamu materiālu bāzi kvalitatīvai pētnieciskajai un analītiskajai žurnālistikai, kas ir būtisks demokrātijas funkcionēšanas elementer. Situāciju saasina arī tas, ka Latvijas drukāto mediju ilgtspēja ir apdraudēta un tādējādi mediju vides daudzveidība.

Medijiem tuvākā lakā ir jāveic arī jauni uzdevumi, pirmkārt, ar digitālo transformāciju saistītos uzdevumus. Tie prasīs gan jaunas tehnikas un iekārtu iegādi, gan arī jaunu prasmju apguvi. Otrkārt, tikpat svarīgs uzdevums ir saglabāt un palielināt sabiedrības uzticēšanos medijiem. Kā būtisks priekšnoteikums šim uzdevumam ir mediju pašorganizēšanās kvalitāte, ētikas kodeksa ievērošana, nostiprināta saikne starp augstākās izglītības programmu veidotājādarmām un medula proff organ.

Lai arī mediju darbam nepieciešama neatkarība, it īpaši attiecībā uz satura veidošanu, tomēr valsts institūciju regulējošā loma mediju attīstībā ir būtiska. Ministru Kabinetā apstiprinātās Mediju politikas pamatnostādnes ir ietvardokuments. Valdības institūciju un mediju sektora kopēja darba rezultātā šobrīd ir jāuzsāk darbs pie šī dokumenta jaunās versijas.

Par šiem tematiem seminārā «Mediju politika Latvijā – kādu to vēlamies?» diskutēs Seminara dalībnieki: Nauri Puntulis, Kultūras ministrs, Sarmīte Ēlerte, valsts prezidenta padomniece, Konstantīns Kuzikovs, Delphi Valdes priekšsēdētājs, Guntars Licis, Latvijas Preses izdevēju asociācijas Valdes priekšsēdētāja vietnieks, Andris Kenins, Latvijas raidorganizāciju asociācijas direktors, Ieva Melke, TV3 Grupas Valdes locekle , Gunta Līdaka, RSU doktorante, mediju eksperte.

Seminar moderator Armands Gūtmanis, «Meta advisory Latvia» direktør.

You may also like

Leave a Comment