Home » Miljøvernere protesterer mot vindparken. Norsk departement blokkert

Miljøvernere protesterer mot vindparken. Norsk departement blokkert

by Peter Østbye

I Oslo protesterer klimaaktivister sammen med svensken Greta Thunberg og urbefolkningen i skandinavia samer mot en vindpark som hindrer rein fra å beite. De blokkerte olje- og energidepartementet.

En gruppe samer, urfolk i Skandinavia og klimaaktivister, inkludert svenske Greta Thunberg, blokkerte inngangen til Norges Olje- og energidepartement i Oslo. Demonstranter krever demontering av Norges største vindpark, som hindrer reinbeite.

Ifølge politiet fjernet uniformerte betjenter 13 personer fra departementsbygningen over natten som hadde vært der ulovlig siden torsdag. Om morgenen kom imidlertid aktivistene tilbake, blokkerte døren fra utsiden med lenker, og antallet demonstranter økte til flere dusin. Mandag måtte tjenestemenn fra Oljedepartementet og flere andre departementer som var i kontorbygget jobbe hjemmefra.

«Vi må rive vindturbiner»

Bakgrunnen for protesten er byggingen av en vindpark med 150 turbiner på Fosen-halvøya nord for Trondheim, som gjør det vanskelig for reinen å beite. – Turbinene må rives og jorda tilbake til samene, sier Ella Marie Haetta Isaksen, leder for blokaden og representant for urbefolkningen i Skandinavia.

Samene siterer en gunstig høyesterettsdom fra 2021 som fant investeringen «krenket samenes rettigheter til deres praksis» og dømte investeringstillatelsen ugyldig. Retten tok samtidig ikke stilling til hvordan straffen skulle fullbyrdes.

Olje- og energiminister Terje Aasland tok i sin uttalelse til NTB-etaten til orde for å gi et forvaltningsvedtak som ville la vindparken drives og beskytte samenes interesser. Aasland deltar for tiden på et energiministermøte i Stockholm. Han skal ikke reise tilbake til Oslo før torsdag (PAP).

fortjeneste/ mms/

You may also like

Leave a Comment